LAND-SHAPE III

Casebeskrivelse:

Land-Shape a Land-Art festival

Land-Shape Nordjylland er et projekt sat i værk af kultur ministeriet sammen med 11 nordjyske kommuner om at skabe en festival hvor Land-Art værker kan pryde det nordjyske landskab. Land-Shape festivalen skal styrke nordjyllands kultur liv, samt sætte nordjylland på verdenskortet. Temaet for den første festival vil være regionale ressourcer.

Koncept video Land-Shape

Konceptvideo:

Designprocess:

Case 2 – kontakt formidling mellem kunstner og erhverv

I denne Case skal der designes en service der kan skabe kontakten mellem kunstner og everhver.

Opgavens problemformulering er formet således.

Hvordan skabes kontakten mellem kunstner og firma, og hvilke midler kan bruges til dette? Hvordan overbevises firmaer samt andre investorer om at deltage i Land-Shape uden en reel økonomisk værdi for dem. Hvilken brancer er væsentlige for dette projekt?

Igennem gruppens fieldwork, der blev brugt på at interviewe kunstnere samt galleri ejere blev ovenstående problemstilling til.
PDF med interviews kan ser her: interview Fieldwork

Opsamling på interview: Opsamling interview

Gennem interview fandt gruppen nogle centrale punkter i denne case.

Jeg arbejder 60 timer om ugen, jeg har slet ikke tid til at søge fonde

-Glashuset

Vi har benyttet glas og beton for cembrit, hvor kunstneren er forskeren.

-Lange kunsthåndværk

Det vil typisk være de lokale områder, der støtter op om de lokale projekter, herunder “Land-Art”

-Galleri Wolfsen

Reklame, personlig fortjeneste eller økonomisk gevinst

-Galleri Wolfsen

Bearbejdelse af data

Efter gruppen fik sat de centrale hovedpunkter på plads omkring hvordan virkeligheden er for kunstnerne når de skal søge midler, blev der lavet et Design fiction matrix for at få styr på hvilke scenarier kunstneren og virksomheden kunne møde, hvilke myter og historiske aspekter de mødte det med, samt hvilke signaler der kunne komme ud af det.

Billedet nedenfor viser denne metode.

Næste skridt var at lave storyboards over hvilke scenarier der kunne forkomme ved interaktion mellem kunstner og erhverv, her blev der blandt andet fokuseret på kommunikation samt ideer til hvilke scenarier der kunne udspille sig mellem disse.

Dette er en af de storyboards gruppen har lavet, for flere tryk på nedenstående link.
Storyboards

Efter arbejdet med Design fiction matrix, storyboards samt #1 video sketch, var det tydeligt at der var et problem der lå under den oprindelige problem formulering, derfor blev der formet efter en diskussions runde en ny problemformulering.
Den forlyder således: “Hvordan formidles kontakten mellem kunstner og erhverv, på en sådan måde at fordomme og myter nedbrydes, med fokus på de fordele et sådant samarbejde kan medføre”

For at få sat nogle koncepter op omkring denne nye problemformulering blev der lavet en brainsstorm over hvordan kontakten kunne formidles.
Samtidig blev der stillet et skema op omkring hvordan problem formuleringen skal løses samt hvilke resultater der vil komme ud af dette.

Brainstormen over kontakt over hjemmeside:

Her ses der hvad der tænkes over, med henblik på hvordan en hjemmeside for land-shape kunne se ud, når der skal formidles kontakt og skabes samarbejde.

Skema over hvilke problemer og løsninger:

her ses der et skema over hvad gruppen vil forsøge for at løse problemet.

Efter Dette forløb blev der udarbejdet nogle løsningsforslag til disse “keypoints” samt et tænkt produkt af en hjemmeside. Dette er forklaret ved hjælp af video sketches, og kan findes under menuen “Video Sketches”.

Videoskitser:

 

Video Sketch #1 – Kommunikation mellem Lars og Betonarbejdere

I denne video sketch vises hvordan kunstneren prøver at komme ind på betonarbejderne, videoen illustrerer et problem ved denne traditionelle måde at skabe kontakt.

Video Sketch #2 – Formål for erhverv

Koncept video