Lille Vildmose

Casebeskrivelse:

Lille Vildmose, hvad er det?

Lille Vildmosecentret er et oplevelses- og formidlingscenter beliggende i det nordøstlige Himmerland, ca. 28 km sydøst for Aalborg i hjertet af Lille Vildmose, et stort hedeområde på 75 km², ved Vildmosegaard. kilde. “Wikipedia”

Lille Vildmosecenterets Værdisæt

Kriterier til løsning

 • Der skal tages hensyn til de økonomiske aspekter i forbindelse med det nye koncept.
 • Det skal fortsat være en dag, hvor hele familien kan deltage/være underholdt

Problem

  Ud fra vores research kunne vi observere at Mosens førstegangsbrugere har problemer med at finde rundt i mosen, og få øje på hvad mosen har at tilbyde. Mosens skatte er gemt væk, og de kan være svære at finde hvis ikke man kender til området. Dertil kunne vi erfarer at områdets superbrugerne havde et meget tydeligt billede af Mosens naturskatte. I forhold til at designe en ny Mosens Dag, så vi flere forskellige udfordringer og i processen med at skabe en forståelse af problemet bag Mosens Dag, samt at designe de rette læsninger til problemet, arbejdede vi med at reframe problemstillingen. Hertil stillede vi spørgsmålene:

 • What if …jeg kan se Mosens naturskatte igennem superbrugerne af området?
 • What if… de besøgende havde ansvaret for formidlingen af Mosens naturskatte?

Se indsnævring af problemfeltet under fanen Video materiale – se videoen Wicked Problem.

Gruppe medlemmer:
Annette Qvistgaard – Oplevelsesdesign
Lise Grotkjær Beck – Oplevelsesdesign
Sune Hansen Interaktive – Digitale Medier
Jeppe Bach Jakobsen – Interaktive Digitale Medier

Designprocess:

Data indsamling

Mosens dag

Til selve Mosens dag var der et af gruppemedlemmerne tilstede. Under opholdet gennemførte hun adskillige interviews og samlede indtryk af hvad gæsterne syntes om arrangementet. Disse indtryk har hjulpet med at danne et groft billede af den almene holdning til dagen.

Forberedende arbejde

  Hvad er problemet ud fra case-beskrivelsen samt førstehånds indtryk af mosens dag?
 • Hvem er den typiske målgruppe?
 • Hvem har noget at sige?
 • Mision & vision, hvad er formålet med dagen?
 • Lille vildmose vs. Lille vildmose centeret?

Disse er bare en brøkdel af de spørgsmål der opstod på de første dage.Formålet med spørgsmålene var at komme lidt nærmere på hvad det helt konkret var Lille Vildmosecenteret havde af forventninger til vores løsning.

Guidet Tur 09.09.2016

Fredag den 9. september tog gruppen ud til centeret i Lille Vildmose, hvor vi fik lov til, med egne øjne, at se hvad det er mosen har at byde på. Turen foregik med en guide der førte os til fire forskellige steder i mosen, hvor han meget energisk fortalte os om alle de positive ting mosen har at tilbyde i et globalt perspektiv, og hvorfor det er meget vigtigt for naturen at der bliver passet godt på mosen og at der sørges for at den ikke skrumper igen. Under turen blev det klart for os at man ikke nemt kan skelne mellem mose område og landbrugs areal, og hvis ikke vi havde haft en guide ville vi ikke have været i stand til at se de smukke områder. Derudover blev det igennem interview klart for os hvad problemfeltet er, og hvad der forventes af os. Derudover blev vi også klogere på hvilke restriktioner der er ude i mosen, både tekniske og lovmæssige, det vil sige ingen skilte, begrænset internet osv.

Brainstorming

Under hele projektperioden har vi løbende fået ideer som vi har samlet et bestemt sted. Dertil har vi igennem en ideegenereringsprocess genereret en masse ideer til hvordan der kunne skabes værdi for mosens gæster; hvordan tænker vi at mosen kunne gøres attraktiv for gæster der ikke kommer fra lokalområdet, og ikke er i stand til at identificere de gode steder i mosen, samt hvordan man ved hjælp af co-creation kan skabe mere værdi for gæsterne. Vores ideer tager udgangspunkt i det “wicket problem” der blev identificeret under vores feltarbejde/udflugt til mosen (ref. video 1 i Video fane). Alle ideer blev skrevet ned på post-it notes og hængt op på vægen for at vi kunne skabe et overblik og dele dem op i kategorier.

Indsnævring

Tirsdag i uge 37 mødtes gruppen med case partneren, for at afprøve nogle af ideerne og finde ud af om det er den retning de havde håbet vi ville tage. Mødet fik os til at indsnævre os på fem ideer vi ville prøve at beskrive ved hjælp af video sketching.
Videoerne kan ses i video sketch fanebladet.

Video Sketching

  For bedre at kunne kommunikere til samarbejdspartneren fra Lille Vildmosecenteret, hvad det er vores ideer går ud på, brugte vi video sketches til at visualisere, meget groft, hvordan produkt løsningerne i vores øjne skulle virke, for at skabe en slags ny værdi for brugere. For at få løsningerne kommunikeret, tegnede vi figurer til at blive optaget med “stop motion clips”. Under denne process kom vi også selv til at tænke lidt nærmere over hvad de enkelte løsninger skulle indebære, og hvor der før havde været intern usikkerhed i gruppen, hjalp visualiseringen med at danne en fælles forståelse af løsningerne.

Fokus på koncept

  For at komme ind til kernen af design løsningen udvalgte gruppen de beste core koncepter ud fra design løsningerne, hvilke elementer virker godt fra vores samlede produkt løsninger. Efter mødet med vore rekvirent var det tid til at komme frem med et endeligt løsningsforelslag. For at komme frem til hvilke elementer der skulle inkluderes og hvilke ikke, havde vi en elimination process, hvor koncepter vi ikke følte var relevante, eller bare ikke virker IRL blev elimineret, mens alle de relevante koncepter vi godt vi følte kunne skabe en værdi for brugeren blev inkluderet. For at visualisere hvordan den nye samlede koncept kunne anvendes benyttede vi os af story boards, som også vil bruges til grundlag for den endelige koncept video.

Endelige koncept

Vores endelige design løsning fokuserer på hvordan man kan få den uvidende bruger til at se mosen med superbrugerens øjne. Hvordan kan vi formidle mosens skatte til dem der ikke har flere timer hver dag til at vandre rundt i mosen og finde alle de gode steder? Vores løsning gør det derudover mulig for entusiastiske fotografer at dele deres billeder og få dem vist til besøgende i mosen. Når fotografen har uploadet billedet i applikationen bliver det synligt på det integrerede kort, og brugerne lan nu se på kortet hvor der er aktivitet. Igennem co-creation har vi prøvet at skabe en produkt løsning hvor superbrugerens passion understøttes således denne kan formidles og således skabe værdi for andre besøgende.

Videoskitser:

Wicked Problem

Prototyper

1 Fortællingen Bag Fotoet

Fortællingen bag billedet, hvordan var vejret? Var det diset? Hvilket dyr drejer det sig om? Alt det kan du høre om.

2 Interaktivt fotomap

Applikation der tillader folk at se hvilke billeder der er blevet taget på bestemte steder i mosen, og hvem der tog billedet.

3 Story telling

Se mosen med de lokales øjne. Ved hjælp af appen hjælpes besøgende med navigation i mosen, og fortæller/viser hvilken lokal person der befinder sig på hvilke områder i mosen.

4 Sanseløbet

Aktivitet til selve mosedagen, hvor børn kan komme til at opleve naturen med alle sanser.

5 Støttekort

Samme princip som årskortet, det giver bare kunden en ny motivation til lægge penge i centeret.