Lille Vildmose


Casebeskrivelse:

Denne case er udarbejdet gennem workshoppen U-CrAc i samarbejde med Lille Vildmosecentret. Lille Vildmosecentret har til formål at give deres besøgende et indblik i Lille Vildmoses dyreliv, natur og kulturen bag. Dette ønsker Lille Vildmosecentret at gøre gennem læring med inddragelse af hele familien.

Hvert år holder Lille Vildmosecentret Mosens Dag, som er en familiedag med markedsstemning, opvisninger og gratis aktiviteter, der tiltrækker omkring 1.000 til 1.200 besøgende.

Lille Vildmosecentret ønsker at re-tænke konceptet bag Mosens Dag. Vores gruppe har derfor sat os ind i deres værdisæt, som er baseret på hands-on oplevelser samt læring. Vi har med udgangspunkt i dette opstillet følgende problemstilling:

  • Hvordan aktiverer vi børnefamilier til Mosens Dag?

Det udarbejde koncept er baseret på en app, som har til formål at sikre børnefamilier en lærerig dyreoplevelse i Lille Vildmose. Oplevelsen starter for familien på Lille Vildmosecentret til Mosens Dag, hvor app’en lanceres. Konceptet går ud på, at familierne skal finde mosens dyr med deres telefoner ved at bevæge sig rundt på Lille Vildmosecentret samt ved faciliteterne i Lille Vildmose.

App’en henter data fra Google Maps og kortlægger det område, som familien befinder sig i. På den måde kan familien hurtigt danne sig et overblik over, hvor de skal gå hen for at finde et af mosens dyr. Når familien nærmer sig et dyr på kortet, skal de holde telefonens kamera op mod området vist på kortet og herefter dukker dyret op foran dem. Her forbindes den virkelige og den virtuelle verden, hvilket betegnes som “augmented reality”.

Når familien har fundet et dyr, kan de fange det og tilføje det til deres samling. I app’ens index kan familien holde styr og læse om hvert dyr, som de har set og fanget. Formålet med app’en er at inddrage hele familien i en underholdende og lærerig oplevelse. For at øge familiens ønske om at vende tilbage, til Lille Vildmosecentret og Lille Vildmosen, anbefales det løbende at frigive nye dyr i forbindelse med, at de naturligt vil være at finde i Lille Vildmose.

Kontaktoplysninger

Christina Sørensen
Interaktive Digitale Medier
Telefon: 40 43 64 13
Email: csore1@hotmail.com

Nanna Kurtzmann Eldrup
Interaktive Digitale Medier
Telefon: 20 96 77 95
Email: manananna19@gmail.com

Malene Agermose Pedersen
Oplevelsesdesign
Telefon: 28 26 19 92
Email: agermosep@gmail.com

Maja Lyng Sørensen
Oplevelsesdesign
Telefon: 51 55 65 63
Email: Majalyng@gmail.com

Konceptvideo:

Designprocess:

Feltarbejde – Mosens Dag

Før U-CrAc workshoppen startede blev vi inviteret til Mosens Dag på Lille Vildmosecentret, for at lave indledende feltarbejde til vores case.

Mosens Dag er en familiedag, hvor børn og voksne kunne deltage i forskellige aktiviteter og opleve flåning af et krondyr, som de efterfølgende kunne få en smagsprøve på fra grillen. På gårdspladsen foran Lille Vildmosecentret kunne gæsterne besøge forskellige boder, hvor lokale borgere fremviste og solgte forskellige råvarer og produkter. Ved middagstid kørte det gamle Tørvetog og en naturvejleder fortalte om Lille Vildmose ved endestationen. Vi sluttede Mosens Dag af med at besøge vildsvinene og gå en tur langs centret, hvor der befandt sig shelters og en overdækket bålplads.

Første reflektionsdag

Efter afholdelsen af Mosens Dag på Lille Vildmosecentret blev vi tildelt vores case. Vi mødtes i vores gruppe for at gennemlæse casebeskrivelsen og reflektere over den problemstilling, som vi havde fået tildelt. Et af vores gruppemedlemmer havde deltaget i arrangementet og optaget film observationer, hvilket gjorde det muligt at få en forståelse af casen og udarbejde en interviewguide med de undringsspørgsmål, som vi var efterladt med.

Feltarbejde – Besøg på Lille Vildmosecentret

Fredag i den første uge var vi inviteret på et besøg i Lille Vildmosecentret af vores casesamarbejdspartner Katrine. Vi startede med at se en film omhandlende den natur- og kulturhistorie, som knytter sig til Lille Vildmose.

Herefter blev vi inviteret på en guidet tur af Jakob, som er én af de tilknyttede naturvejledere på Lille Vildmosecentret. Vi oplevede naturen og Jakob fortalte os om landskabets historie samt om den landbrugsdrift og sphagnumindvinding, som en del af Lille Vildmoses arealer også anvendes til.

Vi kørte tilbage til Lille Vildmosecentret, hvor man som gæst blandt andet kan opleve en naturlegeplads, udsigtstårn, en indendørs udstilling med mosens dyr og planter samt en række interaktive udstillinger.

Besøget på Lille Vildmosecentret afsluttede med, at vi gennemførte et semistruktureret interview (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45) med Katrine for at blive klogere på, hvilke udfordringer Lille Vildmosecentret står overfor. Dette interview blev gennemført baseret på en spørgeguide, som undervejs blev udvidet med uddybende spørgsmål.

Material Storytelling

Ved material storytelling skulle vi betragte vores observationer fra feltarbejdet gennem “objective theatre” (Poulsen og Strand, 2014, s. 278). Det foregik således, at vi individuelt placerede forskellige objekter i en sandkasse, som havde at gøre med vores problemstilling. Da vi havde udvalgt objekterne og placeret dem i sandkassen, skulle vi analysere på objekterne og deres placering fælles i gruppen ud fra tre retningslinjer.

Placering og retning

Ved placeringen vil midten af sandkassen betragtes som det mest relevante og det ude i siderne som mindre relevante. Det første vi lagde mærke til i midten var, at midten var tom. Det fortolkede vi som, at der ikke er noget, der er centralt på mosens dag. Tættere midten var der placeret en terning, som vi fortolkede som et symbol på tilfældighed. Det tilfældige betragter vi som en repræsentation af, hvordan mosens dag er blevet til. Ved siden af var der også placeret en pinocciofigur i en lænestol, som vi fortolker på under punktet “modsætninger og kontraster”.

Grupper og kategorier

De grupper og kategorier vi havde skabt i sandkassen var vildmosen, mosens dag, “fremtiden”, entreen, de besøgende. Det var også de forskellige emner, der blev belyst ved vores møde med vores casesamarbejdspartner Katrine.

Modsætninger og kontraster

Vi fandt placeringen af de besøgende i det modsatte hjørne af mosen. Generelt fylder mosen betydeligt mindre i sandkassen end vildmosecentret. Vi sætter det op som modsætningen det naturlige vs. det unaturlige.

Vender vi tilbage til midten af sandkassen symboliserer pinoccio i lænestolen en behagelig løgn. Vi betragter det som et symbol på lille vildmoses branding “I elgenes land”, som godt kan være meget misvisende eftersom det er usandsyneligt at få øje på en elg. Denne branding er “behagelig” for lille vildmosecentret, da den tiltrækker flere kunder, men vil det give bagslag, hvis kunderne kommer skuffede hjem og fortæller venner og familier, om deres skuffelse over ikke at få øje på nogen elg?

Præsentation af insights

Efter at have lavet den fysiske illustrering af de udfordringer, som vi så hos Lille Vildmosecentret og til Mosens Dag, præsenterede vi sandkassen for vores casesamarbejdspartner Katrine. Det var en stor hjælp til at indkredse vores problemfelt og få bekræftet realiteten heraf. I samarbejde med Katrine kom vi frem til følgende problemfelter, som vi ville forholde os til i vores design:

– Hvordan brander vi Mosens Dag til byfamilier?
– Hvordan aktiverer vi byfamilier til Mosens Dag?
– Hvordan får vi byfamilier til at besøge Lille Vildmosecentret efter Mosens Dag?

Videosketch

Vi startede processen omkring videosketch med at afholde en fælles brainstorm med afsæt i ovenstående problemstillinger, hvilket resulterede i fem løsningsidéer. For at visualisere løsningsforslagene udarbejde vi et storyboard til hver film, som dannede grundlag for vores videoer udarbejdet i VideoScribe samt med metoden Stop Motion. I fanen “Videosketch” har du mulighed for at læse mere omkring de fem løsningsforslag samt se videoerne hertil.

Skype præsentation

Vi præsenterede herefter videoerne og idéerne bag til vores casesamarbejdspartner Katrine, som generelt udviste en begejstrering for vores løsningsforslag. I samarbejde med Katrine valgte vi at arbejde videre med udarbejdelsen af en app med fokus på augmented reality.

Konceptvideo

Hovedformålet med app’en er at skabe lærerig oplevelse for hele familien både til Mosens Dag og efterfølgende ture i Lille Vildmose. For at kunne udarbejde vores konceptvideo startede vi med at opbygge vores historie omkring berettermodellen. Gennem arbejdet med denne model skabte vi et overblik over hvilken historie, der bedst muligt kunne forklare vores konceptidé. Modellen var således medvirkende til at skabe fokus på the core idea og mindske forstyrrende elementer.

14439006_10154531198603497_1434041750_o
Herefter udarbejdede vi et storyboard, som medvirkede til at skabe overblik over de forskellige scener i videoen. Vi valgte at anvende stopmotion til udarbejdelsen af vores video, da denne metode visualiserer vores budskab på en forståelig måde. I fanen “Konceptbeskrivelse” og “Konceptvideo” har du mulighed for at læse mere om det endelige koncept samt se videoen hertil.

14375441_10154531204593497_1846936042_o
 

Litteraturliste

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview – Introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel.

Poulsen, S. B., & Strand, A. M. C. (2014). A creative designerly touch: Nurturing transformation through creativity in the meaning-mattering of design processes. Akademisk kvarter, 9, 277-290.

Videosketch:

I samarbejde med vores casesamarbejdspartner er vi kommet frem til tre overordnede problemfelter, som omhandler:
• Hvordan brander vi Mosens Dag til byfamilier?
• Hvordan aktiverer vi byfamilier til Mosens Dag?
• Hvordan får vi byfamilier til at besøge Lille Vildmosecentret efter Mosens Dag?

Hertil har vi udarbejdet forskellige løsningsforslag, som vi vil præsentere herunder. Vi ser det desuden som en fordel for Lille Vildmosecentret at afholde Mosens Dag i starten af sæsonen, med ønsket om at få tilbagevendende gæster efter begivenheden.

Branding

Facebook annoncering

Det er en udfordring for Lille Vildmosecentret at tiltrække byfamilier, eksempelvis fra Aalborg, til Mosens Dag. Vores første forslag er derfor at øge byfamiliernes kendskab til Lille Vildmosecentret og Mosens Dag gennem Facebook annoncering.

Når Lille Vildmosecentret kører med en Facebook annonce, har de mulighed for at vælge hvilken målgruppe, som skal se annoncen, efter placering, alder, interesser med mere. Facebook annoncering er relevant, fordi Lille Vildmosecentret kan nå ud til personer, som i forvejen ikke følger dem på deres Facebookside.

Byfamilierne skal gennem Facebook annonceringen opfordres til at deltage i begivenheden ”Mosens Dag 2017”, som oprettes af Lille Vildmosecentret på Facebook. På siden for begivenheden skal det være muligt at finde informationer og praktiske oplysninger, således at Mosens Dag bliver let at planlægge for byfamilierne.

Hvis en person trykker på ”Deltag” i begivenheden, er det samtidig en sandsynlighed, at deres venner også vil blive interesserede i, hvad Lille Vildmosecentret har at byde på.

Mælkekarton

En anden idé til Lille Vildmosecentret er, at reklamere for Mosens Dag på et produkt, som allerede er en del af byfamilierne hverdag, eksempelvis en mælkekarton. Annoncen skal henvende sig til både børn og voksne, for at skabe et ønske om besøge Lille Vildmosecentret til Mosens Dag. Annoncen kan desuden henvise til Facebook begivenheden, hvor byfamilien kan finde flere informationer og praktiske oplysninger omkring Mosens Dag.

 

Mosens Dag

Naturaktiviteter
Efter brandingen af begivenheden vil Mosens Dag blive afholdt. Lille Vildmosecentret skal tilrettelægge dagen til byfamilier med mindre børn. Vores forståelse af bymenneskerne er, at de ofte er familier med lidt eller ingen kendskab til natur- og dyrelivet i Lille Vildmose. Oplevelsen skal derfor fokuseres på den mere simple naturoplevelse.

Til dette segment anbefales det at tage forældre og børn i hånden og guide dem gennem aktiviteterne, som skal målrettes hele familien. Aktiviteterne skal være simple og børnevenlige, såsom snobrød, snit en pind, gæt et dyrefodspor og lugt en lort.

Efterfølgende foreslår vi, at byfamilierne for information med hjem omkring, hvornår de kan besøge Lille Vildmosecentret og hvordan de selv kan skabe en god oplevelse i Lille Vildmose.

Augmented Reality/Virtual Reality

Augmented Reality App
En Augmented Reality App vil kunne bruges af byfamilierne året rundt, så længe gæsterne befinder sig i Lille Vildmose. App’en gør det muligt for Lille Vildmoses besøgende at opleve natur- og dyrelivet helt tæt på – samtidig med at løsningen skåner mosens miljø og dyr. App’en vil også kunne gøre det muligt for gæsterne at opleve Lille Vildmose i forskellige tidsperioder, hvilket kunne medvirke til at illustrere, hvordan fremtidens mose kan se ud.

Virtual Reality
En anden løsning er anvendelsen af et Virtual Reality headset, så byfamilierne til eksempelvis Mosens Dag kan blive ført direkte ud til Lille Vildmose. Et Virtual Reality headset gør det muligt for brugerne at se sig omkring 360 grader i en virtuel verden, hvilke giver en fornemmelse af at opleve Lille Vildmoses natur- og dyreliv helt tæt på.

Efteroplevelsen

App
Til Mosens Dag skal Lille Vildmosecentret videreformidle hvordan, byfamilierne kan anvende Lille Vildmosecentret og Lille Vildmose efter Mosens Dag. Denne information kan Lille Vildmosecentret blandt andet videregive gennem trykte materialer eller en app.

Vi ser en mulighed i, at Lille Vildmoses forskellige målgrupper benytter sig af mosen på forskellige måder. Målet for byfamilierne er, at få dem til at anvende naturen i Lille Vildmose. Vi kan simplificere planlægningen og besøget i Lille Vildmose for børnefamilierne ved, at guide dem med en app, som udregner en rute efter familiens foretrukne destinationer. App’en kan samtidig medvirke til, at videregive informationer omkring Lille Vildmose samt praktiske oplysninger, som kan være til gavn for besøget hertil.