Lydstation – Højgaarden

Casebeskrivelse:

Dette koncept for Pleje- og hjælpecenter Højgaarden omhandler det brugercenterede design af den interaktive lydstation, der kan hjælpe de ældre med at opnår skræddersyede oplevelser på centret ift. både læsning, musik og naturlige lydoplevelser.

Konceptvideo: