Sansehave – Frederikshavn

Casebeskrivelse:

Sansehavekoncept for Frederikshavn kommune, der forsøger at skabe bedre rammer og mere behaglige oplevelser for de senhjerneskadede beboere på centret i Frederikshavn. Dette er udført gennem en række stimulerende og understøttende teknikker.

Konceptvideo: