Nordsøen – Bølgegangen

Casebeskrivelse:

Oprindelig problemstilling fra Nordsøen Oceanarium

Her følger de centrale passager fra vores problemstilling fra rekvirenten (Nordsøen Oceanarium):

hvilket betyder at der efterhånde er opstået flere og flere områder af centret, hvor gæsterne enten ikke rigtigt kommer, eller som gæsten slet og ret ikke kan finde. Dette giver store udfordringer for Oceanariets formidling… fordi gæsten bruger for lang tid på at lede efter det, de gerne vil se.

Få år tilbage lancerede Oceanariet konceptet om ”Nordsøekspeditionen”, hvor et nyt koncept omkring syv af vores store akvarier skulle rammesætte en fortælling, der tog gæsten med på en ekspedition sammen med en række fiktive formidlere. Dette formidlingskoncept er aldrig for alvor trukket igennem og står i dag som en central problemstilling for Nordsøen at arbejde videre med. For at få gæsten til at føle sig som en del af ekspeditionen, kræves det i første omgang at gæsten motiveres til faktisk at ville udforske centret og derefter har mulighed for at finde rundt og blive vejledt.

Hvordan dette optimeres og bedst muligt realiseres, således bevægeligheden blandt gæsterne til at de også opdager de døde zoner, nemt kan finde de oplevelser, de søger, og samtidig også fornemmer deres besøg som en opdagelsesrejse under havet.

Gruppe 3’s tanker efter besøg på Nordsøen Oceanarium

Ved vores besøg på Nordsøen oplever vi mange af de samme problemstillinger, som rekvirenten beskriver at deres gæster normalt oplever. Vi ser især skiltningen på stedet som problematisk på forskellig vis, bl.a. er der flere forskellige typer af skilte, nogle steder mangler skilte og enkelte områder har vi svært ved at finde.

Nordsøens koncept med at have udstillingen inddelt i 7 destinationer er desuden meget lidt synlig i udstillingens opbygning.

5 Nøgleord:

Navigation, Oplevelse, Sanseindtryk, Forvirring,

 

Gruppens medlemmer:

Lars Penthin Svendsen

Line Jæger Bengtson

Sine Lanng

Silje Marie Storgaard

Anders Søderberg

Bente Vinther Jensen

Pernille Kronborg Nielsen

Konceptvideo:

Videoskitser:


Designprocess:

D. 9-9-13 havde vi første møde med rekvirenten, hvor vi gennemgik problemstillingen.

Onsdag d 12-9-13 besøgte vi Nordsøens Oceanarium for at lave observationer. Vi gik gennem udstillingerne for på egen krop at opleve, hvordan en gæst oplever sit besøg på Nordsøen. Derudover optog vi video for at dokumentere oplevelsen (shadow). Og tog billeder til dokumentation. Vi observerede og talte med besøgende på stedet, for at se, hvordan de bevægede sig i udstillingen, og få deres indtryk.

D. 13-9-13 have vi forelæsning om metoder til brug i analysedelen.

Sandplay afprøvede vi allerede på dagen. Det var en ny metode for os, så vi havde en smule svært ved processen. Vi fik dog nogle nye perspektiver til vores problemstilling. Bl.a. at nogle af figurerne (skipper under vand) ikke gav mening, at der var for meget information ift. at børn er målgruppen for centeret og at navigation og skiltning ikke var optimal (rute/ikke rute).

sandplay

D. 16.9-13 lavede vi Costumer Journey. Dette for at visuelt vise oplevelsen i Oceanariet over tid. Der blev først redigeret video (videoen fra besøget d 12-9-13). Derefter lavede vi en sketch.

costumerjouerney

Dette blev brugt i mødet med rekvirenten d. 16-9-13.

De følgende dage i uge 38 har vi lavet video sketches over ideer som vi sammen med rekvirenten er kommet med. Videorne er præsenteret i fanen VideoIde.

videosketch1

Mandag d 23-09-2013 havde vi møde med rekviranten. Vi havde allerede i idéfasen fokus på udviklingsområder, som var umiddelbart realiserbare for rekvirenten indenfor de begrænsede ressourcemæssige rammer, som rekvirenten (Nordsøen Oceanarium) understregede allerede ved vores møde på dag 1 for U-CrAc.
Gennem vores idéfase og udvælgelse af fokusområde i samarbejde med vores rekvirent har vi desuden vægtet et område i Nordsøen Oceanarium, som gennem en optimering vil bidrage til et bedre og mere helstøbt indtryk af oplevelsen ved et besøg på Nordsøen Oceanarium. Samtidig håber vi, at vi gennem vores koncept vil bidrage med inspiration og elementer, som kan kopieres i resten af udstillingen, og dermed medvirke til at løse flere af de problemstillinger, som rekvirenten fremsatte i den oprindelige case-beskrivelse (her tænker vi på navigation og døde zoner).
Vi har med andre ord valgt at sætte fokus på den lange gang, som forbinder Nordsøen Oceanariums to ”huse”. Gangen opleves i dag primært som et gennemgangsrum (som bryder oplevelsen). Vi har derfor med samtykke fra vores rekvirent sat fokus på at udvikle et koncept, som kan gøre gangen til et integreret oplevelsesrum. Samtidig skal gangen give mulighed for at gæsterne får overblik – dette igennem en mere ensartet og tydelig skiltning, som evt. kan give inspiration til skiltningen i resten af Nordsøen Oceanarium.
På baggrund af vores observationer, rekvirentens egne tanker og erfaringer samt processen fra de første 2 uger har vi ved mødet med rekvirenten mandag d. 23. september nået frem til et forslag til videre konceptudvikling, som indbefatter bl.a.: dæmpet lys, mørke farver, nye skilte, lys i gulvet, reklame for hajen.
Ved rekvirentmødet i dag (mandag d. 23/9) kl. 10.00 præsenterede vi rekvirenten for vores ideer til udvikling og delelementer i vores tanker omkring et kommende koncept. Vi gik gangen igennem element for element ved hjælp af vores model af gangen, som vi byggede i sidste uge. Rekvirenten kom undervejs med supplerende oplysninger og egne ideer til nye tiltag i gangen – og der blev draget paralleller til eksisterende områder i udstillingen. Herudover viste vi rekvirenten vores video-skitseringer, som gav ham gode indtryk af, at vi havde fanget både problematikken ved gangen, som den ser ud i dag, og var på rette spor, hvad angik et nyt design, som kunne gøre gangen til en oplevelse i sig selv.
I gruppen arbejdes der nu på at finpudse konceptet. Via modeller på computer og i papir at af prøve vores ideer og sammensætte dem til et samlet koncept. Og gøre dette klar til den endelige præsentation.
Den fælles løsning kommer (som det ser ud nu) til at bestå af følgende delelementer:
• Dæmpet lys
• Mørke farver (som skal symbolisere Nordsøens farver)
• Skilte med sort baggrund og lys
• Lys i gulvet ved fiskene
• Reklame for hajen
• Face in hole
• WC-døren skal være nem at finde