PausePro

Casebeskrivelse:

Konceptet er udviklet for Castberggård Job- og Udviklingscenter. Vi har forsøgt at skabe et testsystem, der skal hjælpe med at reducere stress blandt erhvervsaktive hørehæmmede på arbejdsplads. Vi tog udgangspunkt i, at måleren allerede eksisterer og har gjort nogle overvejelser omkring, hvordan resultaterne bearbejdes.

Gruppen:

Annette Corpuz Breum – Oplevelsesdesign, 7. semester
Orsolya Kolonics – Interaktive Digitale Medier, 7. semester
Rasmus Lund – Interaktive Digitale Medier, 7. semester
Marc Vedel – Industriel Design, 5 semester

Tak til…

Vores Rekvirent – Flemming og Katja Lund fra Castberggård for deres samarbejde
Underviseren – Otto Bremer og hans klasse for tilladelsen til at observere

Konceptvideo:

Pause Pro

Herunder ses den færdige koncept video som beskriver løsningsforslaget for et stress-afhjælpende program. I kombination med en stressmåler, som er et koncept udarbejdet af en anden gruppe i U-CrAc 2011, vil dette program hjælpe bl.a. ervervsaktive hørehæmmede med at skifte fokus for at sænke stressniveauet og dermed forbedre arbejdsmiljøet.

Designprocess:

Uge 1 – Introduktion og Feltarbejde

Mandag – opstart d. 12.09.11

Intro til selve kurset, hvor rekvirenten samt gruppemedlemmer blev offentliggjort. Foruden dette blev projektets fire faser gennemgået i korte træk. Hvoraf observationer samt analyse ville ligge i den første uge og syntesen samt realiseringen i de to efterfølgende uger.
Derudover en kort intro til velfærdsteknologi samt system og kognitiv ergonomi.

Tirsdag – case d. 13.09.11

Mødet med rekvirenten (Katja) hvorpå casen blev udspecificeret, og hvilken del af casen vi skulle tage afsæt i- hvordan kan en erhvervsaktiv hørehæmmets stressniveau sænkes i en given situation, inden stressen har rodfæstet sig. Derudover blev der arbejdet med spørgsmål til en erhvervsaktiv hørehæmmet, som skulle observeres den efterfølgende dag.

Onsdag – observation og interview d. 14.09.11

Ekskursion til Århus, hvor mødet med brugeren fandt sted i en given arbejdssituation. Her blev der gjort iagttagelser ved en undervisningstime holdt af en hørehæmmet. Timen forløb meget godt. Det var tydeligt, at den hørehæmmede havde indøvet adskillige metoder, der aflastede hans høreproblem.

Torsdag – video card game d. 15.09.11

Introduktion til video card game. Det optagede materiale blev delt ud i gruppen, hvorefter vi udtog nogle enkelte situationer, hvor en erhvervsaktiv hørehæmmet havde en større udfordring, som kursus holder set i forhold til hans handicap. Foruden dette søgte vi materiale på nettet, for at få et bredere perspektiv indenfor området. Yderligere begyndte vi at opdele situationerne i kategorier for at få et bedre overblik.

Fredag – Video card game d. 16.09.11

startede med en idégenerering på eventuelle problemstillinger og løsningsområder/forslag. Foruden dette blev video card game færdiggjort.

Uge 2 – Videocardgame, Bodystorm og Videoskitzering

Mandag – tematisering med rekvirenten (Katja) d. 19.09.11

her blev video cardene tematiseret i samråd med rekvirenten (Katja), hvilket gav et klarere syn på, hvad løsningsforslagene skulle stile efter.

Tirsdag – brainstorm og storyboard d. 20.09.11

Her blev der brainstormet på eventuelle situationer der kunne forekomme for en hørehæmmet i job og hvilke forbedringer, der kunne skabes. Ud fra dette blev der lavet et storyboard over situationerne, vi havde fundet frem til for derefter at bruge dem til bodystorm.

Onsdag – bodystorm og storyboard d. 21.09.11

Bodystormen blev udført foran et kamera, for at mærke perceptionen på egen krop. Ydermere blev videoerne set igennem, for at finde evt. problemstillinger, der ikke var synlige under optagelsen.

Torsdag – video skitsering og redigering d. 22.09.11

Dybdegående brainstorm over løsningsforslag samt video skitsering af dette.

Fredag – video skitsering og redigering d. 23.09.11

Videoskitsering samt redigering i premiere pro.

Uge 3 – Udvikling af det endelige koncept

 

Mandag – fremlægning for rekvirent samt ledsager (Katja og Flemming) d. 26.09.11

Fremlæggelse for rekvirent samt ledsager. Her blev løsningsforslagene gennemgået i mindre detaljer for derefter at komme frem til en endelig.

Tirsdag – brainstorm d. 27.09.11

Brainstorm over den endelige løsning.

Onsdag – storyboard d. 28.09.11

Storyboard over den endelige præsentation

Torsdag – filmning af præsentation og redigering d. 29.09.11

Tilblivelsen af den endelige film samt oplæg.

Fredag – præsentation af færdige konceptvideo for rekvirenter d. 30.09.11

Videoskitser:

Pauseprogram

Filmen illustrerer et program der skal kunne hjælpe folk med at blive afstresset på arbejdspadsen. Efter stressniveauet er blevet målet, får medarbejderen mulighed for vælge mellem forskellige programmer, som hjælper med at skifte fokus. Det er en “førstehjælp” her og nu.

Klasselokalet

Filmen viser en klasselokale indrettet for at reducere støjniveauet ved brug af en sensor, som gør folk opmærksom på den frustrerende støj. Der er også installeret en mikrofon, som videresender lyden af den enkelte elev som transkription til den hørehæmret underviser.

Opkaldsprogram

Filmen viser først frustrationen af en hørehæmret medarbejder ved et telefonopkald. Efterfølgende kommer en løsningsforslag, hvor telefonen kan kobles til computeren for at visualisere opkaldet. Der er mulighed både for mundaflæsning eller læsning af transkription.