Smedegaarden

Casebeskrivelse:

IABIS

IABIS står for individualiseret adgang og bevægelsesstimulerende
Informationsservices og er et projekt der udvikler løsninger, der kan give en
bedre hverdag på plejehjem for ældre med fysiske eller mentale funktionsnedsættelser.

Et af projektets målsætninger er at plejehjemmene kommer til at føles mere som et hjem end en institution. Man vil opnå at beboerne bevare følelsen af uafhængighed som de havde før de kom på plejehjem.

Projektet har følgende projektpartnere;
Copenhagen Living Lab
Kuben Management
Aalborg Kommune
Conlan
MVC Data
Eglu
CeDenco
Aalborg Universitet.

En stor tak til

Louise Møller – IABIS
Pia Kristensen og Grethe Jensen – Tak for rundvisning og svar på spørgsmål på Smedegården.
Beboerne på Smedegården – Tak til de beboere der gav sig tid til at tale med os.

Konceptvideo:

Det færdige koncept

Den færdige konceptvideo illustrerer, hvordan systemet, den digitale butler, bliver introduceret til den ældre og hvordan den bliver brugt i dagligdagen.
vores løsning er et system som kan støtte de ældre til at føle selvhjulpne i forhold til at planlægge og huske ugens aktiviteter samt er de i stand til
at læse og evt svare på en SMS. Desuden kan den digitale butler i løbet af den tid den bliver brugt, komme med små beskeder som “Husk du må gerne tage dit strikketøj med ind i fællesrummet” dette er ment som et venligt skub til at få de ældre ud af deres værelse. Da der ikke er et pres fra de ansatte er det lettere for beboeren at beslutte om han/ hun har lyst til at komme ud.
Den digitale butlers sidste funktion er at der kan uploades billeder fra evt. familie, dette kan gøre via deres internet hjemme. På denne måde kan familiemedlemmer løbene uploade billeder til deres familiemedlem på plejehjemmet, selvom at familien er på ferie.
Billedfunktionen kan også bruges til at gense tabte minder hos evt. demente m.m..

Arbejdsprocessen:

1. uge – Etnografiske observationer på Smedegården

I den første uge var vi på besøg på plejehjemmet Smedegården, hvor vi interviewede beboere samt foretog observationer.
På baggrund af de indsamlede data fra Smedegården, brugte vi resten af ugen på at bodystorme. Her fik vi dannet et fælles fokus på problemstillingerne. Derefter lavede vi videocards. Grundet at vi ikke måtte filme på plejehjemmet visualiserede vi problemstillingerne igennem billeder og observationer. Videocardsene gjorde at vi havde et fælles udgangspunkt for en diskussion med vores rekvirent ugen efter.

2. uge – Videocard Game

I den anden uge gennemgik vi VideoCardsene med vores problemstillinger samt eventuelle muligheder for løsninger sammen med vores rekvirent. Her fik vi kritik og
Efter mødet med rekvirenten begyndte vi at fremstille videoskitser.

3. uge – Konceptvideo

I den tredje uge viste vi vores videoskitser til vores rekvirent, her fik vi diskuteret løsningerne igennem og fik set vores ideér i et nyt lys.
Efter mødet med rekvirenten videreudviklede vi på det valgte koncept og fik sorteret ud i antallet af løsningerne, så i fik skåret antallet af løsninger ned til den digitale butler med tre overordnede funktioner for at gøre produktet så enkelt som muligt.
Vi har i denne uge fremstillet en video med vores endelige løsningsforslag.
Den sidste dag i Ucrac forløbet bruges til at vise vores færdige produkt til vores rekvirenter.

Videoskitser: