PlejePad

Casebeskrivelse:

IABIS – Individualiseret adgang og bevægelsesstimulerende informationsservices

Velkommen til konceptoversigt for Gruppe 6.

Følgende projekt udarbejdes af gruppen i samarbejde med Copenhagen Living Lab i forbindelse med U-CrAc 2011. Dette er et tværfagligt samarbejde mellem AAU Arkitektur og Design, AAU Oplevelsesdesign, AAU InDiMedia og UCN Ergoterapeutuddannelsen.

Gruppen arbejder i projektforløbet med følgende problemstillinger:

Hvor og hvordan kan en IABIS løsning flytte beboernes bevægelse en skala op ved at være med til at:

  • Give oplevelser af, at der er “noget at komme efter” i plejehjemmets rumlige omgivelser? Mentalt og kropsligt stimulerende rum.
  • Gøre det muligt at overkomme fysiske forhindringer?
    • Indenfor plejehjemmets mure (både ude og inde)?
    • Uden for plejehjemmet – i nærmiljøet?
  • Gøre det muligt at overkomme mentale forhindringer?

Under hensyntagen til de styrende værdier om hjemlighed og selv-styren?

Her er vi…

Konceptvideo:

Det færdige koncept – Plejepad

Efter en spændende arbejdsproces med video-sketching er nedenstående video Plejepad gruppens færdige koncept. Den færdige video-sketch introducerer det samlede koncept for den brugertilpassede Plejepad der kan motivere beboerne på plejehjemmet til en mere aktiv og social hverdag.

En stor tak til

Copenhagen Living Lab, herunder Louise Møller

Plejehjemmet Lykkevang

Designprocess:

Følgende videoer er resultatet af en arbejdsproces, hvor gruppen har produceret tre video-sketches som løsningsforslag til problemstillingen – se konceptbeskrivelse. Disse tre videoer er gennemgået med rekvirenten fra Copenhagen Living Lab, hvorefter løsningsforslaget Plejepad er valgt som endeligt koncept. Nedenstående video Plejepad er en skitse udgave – den færdige video ligger under tab´en Konceptvideo.

Løsningsskitser

Plejepad

Oplevelsesrum

Spil

Research – optagelser fra plejehjemmet
Gruppen har besøgt Plejehjemmet Lykkevang for at lave research omkring problemstillingen. Nedenstående videoer er materiale fra besøget.

Æblehaven ved plejehjemmet

Opholdsstue 1, tilgængelige aktiviteter

Opholdsstue 2, tilgængelige aktiviteter

Dør til lejlighed

Gruppemedlemmerne

Chanette Engmann Kristensen, AAU Arkitektur og Design

Helle Grau Jensen, AAU Oplevelsesdesign

Janni Graversgaard Nielsen, UCN Ergoterapeut

Rasmus Storgaard Pedersen, AAU InDiMedia

Toke Ploug Henriksen, AAU Arkitektur og Design

Fotos af arbejdsprocessen