Genoptræning Aalborg Øst

Casebeskrivelse:

Problemstilling:

”Skab en Genoptræningsenhed – hvor man i kælderen føler sig på 10. sal”

Fokus:

Medarbejderne

Rekvirentens ønsker:

– At der er klare ledelinier eller rumopdelinger i lokalerne for borgerne og medarbejdere.
– At der i indretningen både kan skabes fortrolighed og fællesskab ml. borgerne og terapeuter.
– At lokalerne både er transparente og sløret.
– At både unge og ældre føler sig velkomne og godt tilpas.
– At stedet visualiserer professionalisme.
Onsdag den 14/9 – 2011: Feltarbejde hos Genoptræning Aalborg afdeling Øst. Under feltarbejdet blev der filmet og lavet interview med to af medarbejderne, for at finde frem til medarbejdernes behov. Her var konklusionen at omgivelserne var en af hovedårsagerne til at atmosfæren og rumfølelsen til tider kunne være trykkende.

Derefter: Den indsamlede data fra feltarbejdet blev bearbejdet ved hjælp af videocards. Disse videocards blev sammen med rekvirenten inddelt i temaer. Temaerne brugtes til at udvikle mulige koncepter. Efter at have gennemarbejdet det indsamlede data, konkluderes at der også kunne være andre fokusområder end de fysiske rammer. De problemer som blev observeret var nogle arbejdsgange kunne forsimples, blandt andet ved dokumentation af borgernes fremgang. Der er også en masse papirarbejde, som burde kunne undgås, hvilket vil have en række af positive følgevirkninger.

Uge 38: Denne uge blev brugt til video sketching for at finde frem til minimum tre mulige koncepter der kan præsenteres for rekvirenten mandag den 26/9 – 2011.

I øjeblikket arbejdes der på udfærdigelse rekvisitter og optagelser af koncepterne. Der vil blive uploaded nyt materiale løbende, som viser fremgangen…

De tre cases:
Det fleksible kontor
Pusterummet
Det levende arbejdsmiljø

Konceptvideo:

Det fleksible kontor

At mindske brugen af papir i forskellige arbejdssituationer således, at der bruges mere tid på den enkelte borger frem for på dokumentation. Resultatet vil være et bedre arbejdsmiljø på kontoret samt en reducering af kontorpladsen.

Pusterummet

Skabe et frirum, hvor personalet kan tænke på andet end arbejde og få forskellige nye input.

Det levende arbejdsmiljø

Interaktivt system af sensorerer, der regulerer lysforholdene i genoptræningscenteret afhængig af vejrsituationen udenfor, og på den måde skaber nye sanseindtryk hver dag.

Designprocess:

• Pusterummet:
Hovedidéen som uddybes og videreudvikles i uge 39 er et projekt, der skal skabe et sted for personalet, hvor de kan trække sig tilbage og lade op. Det skal være et sted, hvor digitale løsninger inkorporeres og skaber nye fællesskaber på tværs af fagligheder og interesser. Pusterummet skal være indbydende, skabe rammerne til hjemmelighygge men vigtigst af alt at imødekomme forskellighed og mangforldighed.Alt dette skal sende medarbejderne ud af kælderen op til en følelse af penthouse!

Lokaleindretning

Lokalet indeles i firezoner, hvor de ansatte kan udføre forskellige aktiviteter. Dette gør at de vi være sammen på nye måder og snakke sammen på tværs af interesser.

Køkkenet

Her er det muligt for personalet at tilberede deres frokost.

Hyggekrogen

Hyggekrogen er indrettet hjemmeligt med sofagrupper, hvor det er muligt at slænge sig med avisen, et magasin eller sit strikketøj. Man kan også bare mødes over en kop varm friskbrygget kaffe.

Videovæggen

Den interaktive væg, hvor det er muligt at holde videokonferencer. Det er også muligt at tjekke vejret, dele nyheder, opskrifter på tværs af interesser.

Bordet

Bordet benyttes af personalet til at spise deres frokost, men der er også indbygget en interaktiv skræm, hvor man kan tage sig et spil med en kollega eller bruge lidt tid på facebook. Bordet kan også kombineres med videovæggen ved konferncer med andre afdelinger.

Koncept video