Videncenter Castberggård

Casebeskrivelse:

I samarbejde med Castberggård, som bl.a. fungerer som jobcenter for personer med en hørenedsættelse, har vi arbejdet med hvordan hørehæmmede kan komme på arbejdsmarkedet. Hørehæmmede har ofte problemer med at få arbejde, da mange virksomheder antager at det vil være problematisk at have en funktionshæmmet medarbejder.
Vi har derfor arbejde med hvordanCastberggård kan ændre virksomheders fordomme og stigmatisering af personer med en hørenedsættelse.

Konceptvideo:

Designprocess:

Billeder fra vores arbejdsproces

Mandag – Opstart og gruppedannelse

Efter en masse intro og teorier er vi endelig kommet igang med casen. Vi fik af Castberggård stillet en case omhandlende hørehæmmede og deres arbejdsliv.

Tirsdag – introduktion til case og teori

I tirsdags snakkede vi med Katja som til daglig arbejder i et jobcenter for hørehæmmede. Hun præsenterede sig selv, organisationen og hvilke udfordringer der ligger i at være hørehæmmet.

Onsdag – Roadtrip til Horsens

Igår prøvede vi kræfter med feltarbejde, da vi var i Horsens og besøge Janni på hendes arbejdsplads. Janni fik for nogle år siden konstateret en 40% nedsat hørelse, hvilket betød at hun nu skulle lære at arbejde på en ny måde. Hun fortalte om hvordan hun lærte at acceptere sin hørenedsættelse i forbindelse med sit erhverv og hvilken indflydelse Castberggård har haft. Efterfølgende tog ud på Castberggård, hvor vi mødtes med Jannet og Katja. Jannet skal om en måned begynde at arbejde på Castberggård højskole, hun fortalte om hvordan hun gennem sit liv har oplevet det at være hørehæmmet. Se billeder fra turen her!

Torsdag -Introduktion til video card game

I dag er vi blevet introduceret til video card game, som vi skal bruge i forbindelse med bearbejdelsen af det videomateriale vi optog igår.
Efter introduktionen har vi i grupper kigget videomaterialet igennem og snakket om hvilke aspekter der er interessante at arbejde videre med.

Fredag – Video Card Game

I dag har vi arbejdet med vores video card game. Vi fandt alle de vigtigste klip i vores optagelser fra i onsdags, og der efter blev der lavet video cards der til.

Billeder fra vores arbejdsproces

Mandag – Video Card Game med Katja

I dag havde vi et møde med vores Rekvirent, Katja Lund, hvor vi præsenterede det vi var kommet frem til i sidste uge – vores video card game. Dette endte ud i en masse observationer og fortolkninger, og i sidste ende, nogle tema for problemstillingerne.

Tirsdag – Introduktion til Videoskitsering

I dag havde vi forelæsninger om videoskitsering og videoredigering. Der efter lavede vi en body storm over vores problemstillinger.

Onsdag – Videoskitsering

I dag har vi arbejdet videre med videoskitsering. Vi har nu fået ideerne til flere forskellige senarier til vores videoskitser, som vi nu skal til at filme og redigere.

Torsdag – Mere Videoskitsering

Vi har idag klippet vores første koncept sammen og taget billeder til det næste.

Fredag – Endnu mere Videoskitsering

Idag har vi lavet endnu en videoskitsering færdig og filmet og optaget lyd til nummer 3, der bliver redigeret over weekenden.