Social aktivitetstavle

Casebeskrivelse:

Sammen med firmaet Sekoia, tænkes der koncepter hvormed der spares penge og spildtid hos de ansatte. Dette skulle resultere i mere kvalitetstid hos den enkelte borger, hvormed der skabes værdi for: Beboerne, De pårørende, De ansatte samt kommunen.

Disse koncepter skabes b.la. ved innovation af processen hvormed informationer flyttes internt i institutionen.

Konceptvideo:
Videoskitse: