Delfinen – Slettestrand

Casebeskrivelse:

Introduktion til casen (Slettestrand)

Feriecenter Slettestrand er et aktivt feriecenter som er familieejet. Slettestrand spænder over en bred gruppe af besøgende, både fra handicappede og familier til mountainbikere. Udover gæster udefra, har feriecenteret siden 2001 fungeret som beboelsessted for en række psykisk udviklingshæmmede. Beboelsesstedet hedder Delfinen og er en integreret del af feriecenteret. I boenheden er der uddannede pædagoger ansat, som støtter beboerne i alt lige fra hygiejne til økonomi og arbejdsopgaver. De udviklingshæmmede har udover deres diagnoser også problemer med overvægt.
I forbindelse med genforhandlinger af beboernes 1-årige kontrakt mellem kommunerne og beboelsesstedet, ønsker Slettestrand et system til løbende evaluering af beboernes trivsel.

I forbindelse med vores empiriindsamling, udarbejde vi fem kerneord, som beskriver rekvirenten.
De 5 kerneord:

 • Rutine
 • Trivsel
 • Motivation
 • Identitet
 • Anvendelighed

Struktur for projekt

Uge 1 – Observation & analyse

Hvem er brugerne og hvad er problemet? (Uge 37)

 • Møde med rekvirenten
 • Besøg ved Slettestrand Feriecenter
 • Interview med brugere (beboer og personale)

Uge 2 – Syntese

Initierende idéer til hvordan kan problematikken løses? (Uge 38)

 • Opfølgende møde med rekvirenten på Nordkraft
 • Introduktion til videoskitsering
 • Skitsering af idéer

Uge 3 – Realisering

Koncept beskrivelse og visualisering (Uge 39)

 • Skypemøde med rekvirent, respons på videoskitser
 • Videreudvikling af koncept
 • Lave præsentationsvideo af koncept

Gruppens medlemmer:

Alexander Conradsen
Kristian Sønderup
Pernille Lund
Samuel Møjen
Katrine Møgelmose
Camilla Nielsen
Irene Lorenzen

Designprocess:

Gennemgang af vores arbejdsproces

Billeder taget gennem forløbet: Billeder fra UCrAC

Uge 1

Besøg hos Slettestrand

Vi var på besøg hos Feriecenter Slettestrand, her interviewede vi to beboere fra Delfinen samt pædagog Gitte, den pædagogiske leder Jakob og ejer af feriecenteret Inger Marie.

Interview med pædagogiskleder Jakob

Sandplay

Efter præsentation af metoden sandplay var vi lettere skeptiske, hvad skulle og kunne man dog bruge en sandkasse og legetøj til? Vi blev dog grebet af metoden, da vi ankom til ”Sandkasse Lab”. Legetøjet blev instinktivt taget fra bordet, og blev placeret i sandkassen. Alle fra gruppen deltog og gik lystigt i gang med at give legetøjet mening i forhold til vores case. Dette foregik i stilhed, og på den måde påvirkede folk ikke hinanden, udover den naturlige indbyrdes forståelse. Legetøjet fik mening, sammenhængene mellem figurerne blev opdaget, og vi endte ud med en sandkasse, med de mange forskellige observationer vi havde gjort os, fra turen på Feriecenter Slettestrand.

“Leg” i sandkassen

Vores endelige opstilling lavet af gruppens medlemmer. Vi vil nedenfor gå igennem nogle af de forskellige elementer i sandkassen.

Vores opstilling
På billedet nedenfor er de centrale elementer indtegnet med cirkler. Først har vi i den røde og blå cirkel dronningen og dragen, som symboliserer kommunen. Dragen med dens ild, viser hvordan den altid ånder personalet ved Slettestrand i nakken, og er opmærksom på, hvis de ikke overholder deres aftaler med kommunen(handleplan).
Telefonen er markeret med en grøn cirkel, og skulle symbolisere de teknologiske muligheder som der er på stedet, og som muligvis skulle tænkes ind i vores løsningsforslag.

Fokus på de enkelte elementer i sandkassen

Billedet her viser en bamse med kun et øje. Dette skulle symbolisere beboerne og deres verdenssyn, som kan være noget anderledes end på den måde andre ser den. Blodtryksmåleren rundt om bamsen skulle vise hvordan beboerne bliver passet og holdt øje med af personalet, blodtrykmåleren skulle også betyde beboerne bliver målt og vejet.

Fokus på bamse

Inde i den blå cirkel, har vi en tallerken og nogle pinde, som skulle symbolisere Slettestrands fokus på natur og mountainbikes. Actionfigurerne som glider ned fra den ene pind, skulle symbolisere personalet og deres aktive liv, som virker til at have god indflydelse på beboernes livsstil og motivation for et bedre og sundere liv. Den røde cirkel indeholder en række farlige dyr, som ligger i et hul. Hullet og de farlige dyr skulle vise hvor beboerne kom fra, med en hård opvækst med svære levekår. Motionen og personalet er med til at holde beboerne væk fra hullet og de farlige dyr.

Billede der skal vise Feriecenterets fokus på mountainbikes

Uge 2

Opfølgende møde med Feriecenter Slettestrand på Nordkraft

Interview med Mette fra Feriecenter Slettestrand. Dette møde gav os svar på nogle af de uafklarede spørgsmål fra uge 1.

Mødet hjalp os med at få belyst og bekræftet nogle af de problemstillinger som vi havde fundet på vores besøg i uge 1. Nedenfor ses listen af problemstillinger, som vi har valgt at sætte fokus på i vores idégenering af løsningsforslag.

Problemstillinger:

 • Manglede høj puls motion
 • Fokus på sund livsstil bliver ikke ført helt ud i livet
  (beboerne ved hvad der er sundt, men køber stadigvæk usunde ting)
 • Beboerne har psykiske og fysiske udfordringer
 • Dokumentering skal være hurtig
 • Dokumentation er ikke struktureret, og det er svært at lave statistik.
 • Dokumentation nu, viser ikke beboernes aktive liv
 • Kommunerne presser prisen, og selvom et ophold er succesfuldt,
  vil de stadig søger billigere alternativ

Skitsering af løsningsforslag

Løsningsforslag 1

Løsningsforslag 2

Løsningsforslag 3

Løsningsforslag 4

Uge 3

Lave film

Konceptvideo:

Delfinens evaluerings App

Præsentation

Præsentationsvideo