Hærvejen – Guide


Casebeskrivelse:

Hærvejen

Formålet med det overordnede projekt på Hærvejen er at skabe mer-omsætning og deraf øge antallet af arbejdspladser i lokalområdet. Problemformulering ved dette kan omhandle, hvordan man kan få flere til at bruge Hærvejen udenfor feriesæsonen, som er forholdsvis kort (Sep – Maj).
Selve Hærvejsruten er 280 km lang, hvilket giver nærmest uendelige muligheder for arrangementer, events eller temaer, men giver samtidig selve projektet en hvis uoverskuelighed. Fundamentalt set er Hærvejen (hele året) ikke besøgt nok, i forhold til dens potentiale, hvilket giver anledning til at overveje hele konceptet på ny, i stedet for kun off-season. Der er i forvejen arrangementer på Hærvejen i form af Hærvejen March, Løb og Vandring og et igangværende projekt, Hærvejen Arena. Hærvejen er primært kendt hos den ældre generation, og potentialet ligger netop i at fange den digitale generation, og få pustet nyt liv i den danske kulturhistorie, samt bevare den.

På nuværende tidspunkt er segmentet opdelt i vandretyper:

 • Den garvede
 • Ny bruger/potentiel kunde
 • Ignorant/uinteresseret.

Temaet beskæftiger sig med:

 • Event baseret løsning
 • Fokus på tilgængelighed
 • Fokus på synlighed både på ruten og i PR øjemed.

Fem kerneord

 • Planlægning
 • Uvidenhed
 • Sæsonpræget
 • Tilgængelighed
 • Periodisk ensformigt

Konceptvideo:

Videoskitser:

Designprocess:

Uge37

Feltarbejde

  • En gruppe på fem friske vandrere begav sig ud på en tur med start ved Viborg Plantage og kørte i bil ud mod Dollerup Bakker. Dette var for at opleve Hærvejen på egen krop og finde ud af hvordan en eventuel bruger vil opfatte vejen.
  Frisk afsted på det naturlige terræn!

Material Storytelling

   • I forbindelse med Material Storytelling blev der opstillet figurer i sandkassen. Dette gav gruppen et overblik over problematikker i forbindelse med oplevelserne fra feltarbejdet på hærvejen.

Customer Journey

 

  Customer Journey metoden blev brugt til at skabe et overblik over de af Hærvejens servicepunkter over tid. Disse punkter udsprang fra erfaringer pådraget i forbindelse med feltarbejde

 

Uge38

  Der bliver lavet storyboards


Uge39

 

Konceptet udarbejdes

  Skitse af konceptet

  Konceptvideoen færdiggøres