Flexarm

Casebeskrivelse:

Flexarm er et redskab, der skal bruges til at fokusere træningen af armens forskellige led og øge motivationen i sammenspil med et interface. Produktet er tiltænkt personer, der er blevet ramt af en senhjerneskade, og skal hjælpe dem med at øge mobiliteten i armene.

Kombinationen af leg og genoptræning

For senhjerneskadet personer er genoptræning en del af en daglig rutine, hvis der skal ses resultater på længere sigt. Dette resulterer i, at det let bliver meget ensformet og umotiverende for brugeren.
I et forsøg på at gøre denne genoptræning sjovere og mere motiverende for brugeren – har vi i samarbejde med Martin Hjort fra firmaet Innovaid arbejdet på et koncept, der vil forsøge at løse dette problem.

Flexarm er tiltænkt som en stimulering af de enkelte muskler i armen og derudover skabe en fokuseret og guidet træning for brugeren. Dette er i kombination af spil som motiverer brugeren til at træne armen.

Hvem er vi?

For at få flere aspekter med i løsningsforslaget, er konceptet kreeret af en tværfaglig gruppe bestående af

Güzin Øzbay [Ergoterapeut]
Vanessa Goedhart Henriksen [Interaktive Digitale Medier]
Quynh Anh Nguyen [Industriel Design]
Nicklas Beerman [Industriel Design]
Thomas Albrechtsen [Oplevelsesdesign]

 

Konceptvideo:

Designprocess:

Denne side vil beskrive gruppens arbejdsproces gennem de tre uger workshoppen varede. Udover en uge for uge beskrivelse vil der kunnes findes en video med vores første ideer til en

Uge 1

Første uge står i observationen og analysens tegn. Ugen startede med vi fik udleveret vores case og havde et møde med vores rekvirent Martin Hjort, fra Innovaid. Han fortalte hvad han forventede af os og hvilke tanker han havde gjort sig da han opfandt ben-genoptræningsmaskinen. Med dette i baghovedet skulle vi onsdag formiddag på feltarbejde – for at se de brugere som i fremtiden kan anvende det tiltænkte arm-genoptræningsprodukt.
Gruppen delte sig i to, så vi både fik besøgt en familie i Viborg – der havde ben-genoptræningsmaskinen hjemme i stuen. Her fik vi lov til at se hvordan deres 10 årig søn, med benproblemer, anvendte og genoptrænede med maskinen. Derudover fortalte hans mor om alle fordelene og ulemperne ved maskinen – som vi kan tage med i overvejelserne når vi tænker det nye produkt igennem.
Den anden del af gruppen besøgte behandlingscenteret Østerskoven i Hobro. Her fik vi lov til at tale med de ansatte og overvære en genoptræning, som det gøres i dag.
Efter denne givende og lærerige dag, var der indsamlet omkring 2 timers videomateriale der skulle analyseres og klippes – så kun det vigtige og relevante var tilbage. Efterfølgende blev der lavet videocards – hvor alle vores observationer og fortolkninger blev skrevet ned og diskuteret igennem.

Uge 2

Uge 2 står i kreativitetens tegn. Ugen startede med et møde med rekvirenten Bente, der er den fysioterapeut der er ansat hos Innovaid. Mødet blev holdt som et videocard-game, hvor vi viste korte udvalgte videoklip, fra feltarbejds-turen ugen forinden. Disse udvalgte videoklip virkede derfor også som centrale fokusområder i vores syn på casen. Derudover kom Bente med hendes syn og observationer på videoklippene fra Østerskoven og de private optagelser af brugen af C1 (se Video Cards).

Tre videoskethes over de udarbejdede konceptforslag blev produceret. I videoen nedenfor er alle konceptforslagene samlet i én video samt hvad vi anser som problemet i denne case.

Uge 3

Uge 3 omhandler produktivitet og målrettethed. Ugen startede med at rekvirenten blev præsenteret for vores udarbejdede konceptforslag og kom med feedback på dette. Forslagene blev præsenteret ved at Martin Hjort så vores video der illustrerede de tre løsningsforslag gruppen havde til casen. Koncepterne blev herefter diskuteret med rekvirenten, der fremhævede hver løsningsforslags styrker og svagheder. I fællesskab med rekvirenten fandt vi frem til hvilket koncept, som vil stå stærkest i en markeds- og produktsammenhæng. Ideen som blev valgt, er forslaget om en fleksibel rehabiliterings støttearm. Den overordnede idé som allerede er beskrevet (se video) skal udbygges og videreudvikles på i denne uge, således at vi står med et skarpt og præcist konceptprodukt på fredag.

Billeder fra arbejdsprocessen