Stress hos hørehæmmede

Casebeskrivelse:

Udvikling af “testsystem” til måling af stressniveau for erhvervsaktive med nedsat hørelse

Målet for workshoppen er for os at udvikle et system som kan måle stressniveauet for erhvervsaktive hørehæmmede samt sende måleresultaterne til testleder.

14.09.11 Fieldwork på HMN Naturgas – Fulgt Mona med nedsat hørelse

Gennem en arbejdsdag for Mona har vi fulgt hendes arbejdsgang, samt interviewet hende omkring hendes arbejdsgang. Metoderne vi har anvendt har været en blanding af Situated interview, acting out og shadowing.

For uddybning af metoderne henvises til dette link

15.-16.09.11 Bearbejdning af videocards / forarbejde til møde med rekvirent

19.09.11 Møde med rekvirent

Vi havde et møde med rekvirenten, hvor vi viste uddrag af videooptagelser og snakkede om erfaringer fra besøget på HMN Naturgas og mødet med Mona.
Gennem samtale med rekvirenten fik vi en ide om hvordan vi ville gribe de kommende dage an og hvilken type video vi ville optage.

20.-21.09.11 Optagelser til videosketching


Vi har lavet optagelser af arbejds- og testsituationer både i kulisser og ved greenscreen.

21.-22.09.11 Videoklipning

Disse dage har vi klippet i vores optagelser og sat dem sammen til videoer.

23.09.11 Færdiggørelse af videosketches til visning for rekvirent

Vi har gjort videoerne færdige og uploadet dem til YouTube. Klippene kan ses på Konceptvideo-tabben.

26.09.11 Møde med rekvirent

Vi har i dag haft møde med vores rekvirent, som vi viste vores videosketches til. Efter videoerne snakkede vi om hvilke løsningsforslag, der var realistiske og hvad vi skulle arbejde videre med til den endelige konceptvideo.
I dag gik vi i gang med at tegne storyboards til konceptvideoen.

27.09.11 Storyboards og optagelser

I dag to vores optagelser virkelig fart og vi fik en masse gode videoklip. Storyboards blev færdiggjorte. Ligeledes blev de første redigeringer foretaget.

28.09.11 Optagelser og redigeringer

De sidste optagelser blev i dag færdige. Der er blevet redigeret lidt mere i de allerede eksisterende optagelser. Vi har lavet eksempler på skærmbilleder til iPhone.

29.09.11 Færdigredigering af konceptvideo

Vores konceptvideo færdigredigeres.
Opslagstavlen er blevet fyldt med papirer og få rekvisitter vi har brugt i løbet af workshoppen.

Videoskitser:

Marc besvarer sms under arbejdet ved computeren.

Doktor Phong tager en blodprøve på Mikkel.

Mikkel tager spytprøve under arbejdet ved computeren.

Marc udfører selvdiagnose mens han stresser over arbejdet ved computeren.

Mikkels urinprøve.

Marc spiller et stressspil.

Marc arbejder med måler på øret.

Mikkel får målt sit EEG.

Færdigt koncept.

Konceptvideo: