Fremtidens badeværelser

Casebeskrivelse:

Fremtidens badeværelser til ældre i egen bolig

Uge1:
vi var på besøg hos UCN, hvor vi så og filmede en træningslejlighed, hvor badeværelset var indrettet med forskellige hjælpemidler.
Efter dette besøgte vi et aktivitetscenter og en bankoaften, hvor vi talte med den ældre generation om, hvordan de oplevede livet med hjælpemidler.

Uge2:
Mandag besøgte vi virksomheden Pressalit i Ry, hvor vi først fik en præsentation af virksomheden. Vi fik set, hvilke produkter de tilbyder, desuden fik vi set deres produktionen af deres toiletsæder.

Derefter præsenterede vi en række problemstillinger til virksomheden ved at benytte video card. Sammen lavede vi observationer og fortolkninger, af de forskellige klip, for derefter at samle dem i temaer.

Tirsdag har vi haft body storm, hvor vi har filmede brugen af toiletter, og løbende kommet med nye ideer til, hvordan nyopstået problemer kan løses.

Vores første koncept video til Pressalit ligger nu under konceptvideo.

Uge3:

Dette er vores endelige koncept i workshoppen UCRAC på Aalbrog Universitet. Vi har set ud i fremtiden og givet vores bud på et badeværelse for hjælpmideles producenten Pressalit.

Konceptvideo:

Videoskitser:

Første video er en video skitse omkring hvordan bruger kan indgå i den kreative process.

Denne video omhandler hvordan man kan ligge dobbelt funktioner ind i nuværende våderums produkter, så man ikke får hjælpemidler til at virke som fremmedlegemer.
Denne video viser et koncept om et CSS “Centralt Server System” Som skal illustrere hvordan et system kan indstille ens badeværelse efter ens profile dvs. ønsker og behov via et App. Profilen kan også bruges andre steder sålænge CSS er blivet installeret.