GoingUP

Casebeskrivelse:

Koncept GoingUP

Skab en genoptræningsenhed hvor man i kælderen føler sig på 10. sal

GoingUP er et brugercentreret koncept udarbejdet i samarbejde med Genoptræning Aalborg Ø. Konceptet udforsker muligheden for at skabe de optimale rammer for fremtidens genoptræning og dermed en bedre oplevelse for borgeren. Konceptets fokus ligger på velkomsten og orientering.

Tina Virenfeldt Kristensen (Interaktive Digitale Medier – 7. semester)
Emilie Ny Brockdorff (Oplevelsesdesign – 7. semester)
Nicolai Højbjerg Andersen (Industriel Design – 5. semester)
Bo Park Kristensen (Industriel Design – 5. semester)
Stefan Brix Olesen (Ergoterapeut – Modul 13)

Stor tak til Troels Borup Andersen og Genoptræning Aalborg
samt lærene og de andre grupper

Konceptvideo:

Designprocess:

“Skab en genoptræningsenhed hvor man i kælderen føler sig på 10. sal”

Uge 1

Den første uge af U-CrAc workshop blev vi instrueret i metode og forskellig værktøjer som vi umiddelbart efter kunne anvende i praksis. Vores arbejde skulle i denne uge holdes på et observerende og analyserende niveau. I denne fase blev vi ofte påmindet om ikke at tænke ideer og løsninger hvilket måske var ugens største udfordring.
Vi havde første møde med vores rekvirent for at lave en ”caseframing”. Det handlede nemlig først og fremmest om, at finde ud af hvem brugerne helt præcist var for at lære og forstå specielle behov og ønsker og for at identificere casens egentlige problemer.
Onsdag den 14. september var dagen for vores ”tur i felten”. Her havde vi mulighed for, at se de pågældende lokaler og ikke mindst observere rummenes funktion ”in action”.
Ved hjælp af videooptagning kunne vi dokumentere vores observationer og senere tolke på det vi havde set.
Turen gav også mulighed for at lave nogle semistrukturet interviewes med både terapeuter og borgere. På denne måde kunne vi lettere danne os en ramme for hvilke problemer der skulle løses.

Videomaterialet behandlede vi i de følgende dage og udviklede et ”Video Card Game”. Vi redigerede vores 2½ time lange video i sekvenser á mellem 20 og ét minuts varighed. Dette blev til fysiske kort med stilbillede og overskrift som skulle præsenteres for vores rekvirent.

Uge 2

Mandag præsenterede vi vores ”videocards” og tilhørende sekvens for vores rekvirent. Dermed havde han mulighed for at observere og fortolke på hvad han så.

Vi i gruppen havde allerede inden mødet talt om hvad der var interessant i hver sekvens.
I samarbejde med vores rekvirent diskuterede vi os frem til en temainddeling: ”Velkomsten”, ”Ventecafé”, ”Easy Access”, ”Fornyet Styrke”, ”Sammen hver for sig” og ”Hjemlig hygge”. Her begyndte også vores udvikling af ideer til hvordan problemerne kunne løses.

Det var i anden uge at det stod klart for os, at den problematik som rekvirenten havde sat frem i begyndelsen af workshoppen ikke, efter vores mening, var den eneste eller den største/værste.

Vi fandt, at det ikke blot handlede om at give genoptræningsenheden et ansigtsløft med en væltet væg og en gang maling, men at noget af det vigtigste var, at forbedre stedets førstehåndsindtryk.

Ideerne udviklede sig i takt med vores ”bodystorming” hvor vi hurtigt og let kunne finde ud af om vores ideer kunne bruges og/eller videreudvikles.

Anden uge blev vi også undervist i Adobe Premium. Denne viden kom hurtigt til gavn da vi torsdag begyndte med videosketching af vores udvalgte koncepter: ”Vejviser”, ”Den Digitale Reception” og ”Indretning” (Ventecafé).

Vejviser

Den digitale reception

Indretning

Vi udforskede og benyttede forskellige teknikker i vores videosketcher for at få vores budskaber frem herunder blandt andet ”Stopmotion”.

Uge 3

Mandag ankom vores rekvirent for, at se vores foreløbige koncepter. Vores videoskitser fungerede som en visualisering og præsentation af vores ideer. Rekvirenten var interesseret i alle koncepter og var meget ivrig for, at vi gik videre med dem. Desuden ville han gerne se mere af den overordnede indretning.

Nu skulle hjulene dreje hurtigt. Vi gennemgik vores koncepter for, at se hvorledes de kunne gøres bedre men også hvordan vi kunne sammenflette de tre koncepter til ét.

Vi kom frem til ”GoingUP”.

Vi blev enige om hvilke virkemidler vi skulle benytte for, at kunne visualisere de nye omgivelser og blev hurtigt enige om, at den bedste mulighed var at udvikle en 3D tegning over de mange lokaler og digitale hjælpemidler. Vi skitserede et storyboard udarbejdet efter ”U-CrAc Berettermodel” og derefter gik vi i gang med at filme ”on location”. For at visualisere blandt andet ventecafeens funktion og de andre rum har vi benytte os af ”green screen” så det ser ud som om vores hovedperson bevæger sig rundt i 3D-skitsen. Desuden har vi udarbejdet et manuskript til en ”speaker”.

Selvom videoredigering, 3D-skitsering og audio-behandling ofte bragte problemer og udfordringer blev vores endelige konceptvideo færdig til tiden.

Hele workshoppen igennem har vi benyttet os af, at vores arbejdsplads/hules vægge er opslagstavler og har gennem hele processen samlet og hængt materiale op – ord som inspirerede, arbejdsplaner og tidligere arbejder.