IABIS – MindeKasse

Casebeskrivelse:

Case: At finde fred

At flytte ind på et plejehjem betyder at man har taget fat på livets sidste kapitel. Døden er ikke noget vi nødvendigvis har et afklaret forhold til, selvom den er en så naturlig del af livet. Det er derfor vigtigt at der er en åben kommunikation omkring død og sorg på plejehjemmet.

Vi har i samarbejde med IABIS valgt at lave et serviceforløb. Serviceforløbet strækker sig over fire stadier:

Aktivitet -> Socialt fællesskab -> Rum -> Kommunikation om død og sorg

MindeKassen skal ses som et redskab der leder op til kommunikation omkring død og sorg. Den er i sig selv en aktivitet, der leder til et socialt fællesskab, beboerne imellem. Den skaber, både ved aktivitet og ved et dødsfald på plejehjemmet, et rum, hvor der kan snakkes om tabubelagte emner som eksempelvis savn, død og sorg.

MindeKassen giver beboerne hjælp til at italesætte deres sorger omkring døden. Kassen indeholder beboernes personlige genstande, der fortæller noget om deres liv, som de gerne vil dele med de andre beboere. Kassen giver mulighed for at dele personlige minder med andre, og giver derved de andre beboere mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og åbner op for samtaler og derved indsigt i de andre beboeres liv.

Beboerne har hver en kasse, samt en personlig nøgle til kassen og kan vælge at dele indholdet med de andre beboere. Når den enkelte beboer er død, bliver kassen åbnet i fællesrummet og derved anvendt i en mindeceremoni for vedkommende. Vi ændrer her rummet og laver et rum hvor kommunikation omkring død og sorg er mere naturligt.

Målet er at gøre døden som et nærværende element i hverdagen, og gøre det til et emne der ikke er tabu-belagt.

Stor tak til:
Louise Møller
Plejehjemmet Toftehaven
Søren og Claus

Konceptvideo:

Videoskitser: