Ram Skive(n) – Gruppe 6, 2022

Casebeskrivelse

Skive Festival er en dansk musikfestival der afholdes hvert år den første weekend af juni. Sidste år deltog 11,000 mennesker i den tre dage lange festival, som er lokaliseret ved Skive lystbådehavn. Skive Festival præsenterede en case for os, baseret på observeringer i forhold til festivalsgæsters manglende overskud til at opretholde en bæredygtig adfærd i forhold til affaldshåndtering og sortering, transport og madsspild. Skive Festival vil gerne have ideer til, hvordan de kan blive en mere bæredygtig og grøn festival. For at forstå festivalens egen oplevelser og problematikker i henhold til en bæredygtig festival, fik vi Morten Riisgaard fra Skive Festival til at uddybe casen og deres motivation for at skabe en mere bæredygtig festival. Dette, sammen med andre observationer vi vil beskrive i The Design Process, skabte grundlaget for vores bæredygtige konceptidé.

Members of the team:

Frederikke Grøndal Schjøtt
Mie Johanne Kolbech Madsen
Thea Amtoft Andersen

Concept video

Embed the final concept video from Youtube together with 100-150 words of description.

https://www.youtube.com/watch?v=4ccmdQpIxXI&ab_channel=RamSkiven-Gruppe6

Vores koncept video dækker ikke blot over vores koncept, men gennemgår processen for hvordan vi nåede dertil. Videoen starter ud med en figur der repræsenterer Morten, som fortæller om casen. Derefter ser man tre figurer der skal repræsentere os i gruppen, som finder frem til vores løsningsforslag gennem vores brug af metoder, bl.a. KJ metoden og Jobs-to-be-done. Sidste del af videoen viser vores reelle koncept idé, opsat i et senarie fra Skive Festival. Videoen viser, hvordan festivalgæsterne kan være fristede til at smide deres skrald, men grundet opsatte skilte, som er en del af vores koncept, bliver festivalgæsterne istedet opfordret til at finde den nærmeste skraldespand og sortere affaldet. Den første del af vores koncept er derfor nudging elementer, som skal få festivalgæsterne til at handle. Dette er en del af en strategi, hvor der samtidig bliver talt til deres holdninger gennem bl.a. skilte. Til sidst ses vores redesign af Skive Festivals skraldespande, som giver et audio feedback når der sorteres samt får affaldsbarometeret til at stige.

The Design Process

500-1500 words describing the process throughout the workshop in regards to the assignments given for active participation. This includes:

  • Afrapportering af feltarbejde, Jobs-to-be-done og opstilling af core-design kvalitetskriterier i mindst tre forskellige innovationsspor
  • Beskrivelse af mindst tre forskellige ideer til konkrete løsning (i post-it form)
  • Testbare prototyper (se nedenfor i næste sektion)
  • Færdig prototype af konceptet med beskrivelse
  • Konceptvideo, der viser jeres koncept i kontekst og med designprocessbeskrivelse.

Vores feltarbejde startede ud med et møde med case-partner Morten Riisgaard fra Skive Festival, hvor vi fik mulighed for at stille uddybende spørgsmål, som kunne give os en bredere forståelse for casen – herunder hvilke behov festivalen har, hvordan deres målgruppe ser ud samt deres tidligere erfaringer på området.

Vores empiriske materiale baserer sig på etnografiske observationer og interviews. Udover den indledende snak med case-partneren, har vi foretaget interviews med frivilligkoordinator på Skive Festival Hans Jørgen Pedersen, samt Peter Richardt fra Skive Festivals samarbejdspartner Venue Manager.

KJ Metode
Vi har valgt at gøre brug af KJ metoden for at skabe overblik over vores etnografiske data indsamlet i uge 1. Gennem det opsøgende arbejde indsamlede vi en masse beretninger, informationer og udsagn, som vi gerne ville gøre mere håndgribeligt at arbejde videre med. 

Først nedskrev vi alle vores data og samlede dem i labels en stor gruppe. Ved at nedskrive vores data, blev det nemmere for os at identificere mønstre og ligheder på tværs af de forskellige labels.

Dernæst gav alle labels en farve alt efter om dataen kom fra Skive Festival, festivalgæster, Venue Manager eller andre konkurrenter. 

Slutteligt kategoriserede vi vores forskellige labels og gav hver gruppe en over-kategori (affald, genbrug og adfærd).

Efter at have udarbejdet vores affinity diagram, begyndte vi at tænke i overorndede idéer. Vi overvejde først et koncept vi valgte at kalde “Clean compensation”, hvilket dækker over en idé om, at hvis festivalsgæsternes camp-område var rent efter de var gået derfra på sidste dag, fik de en kompensation i form af penge retur, som er et beløb som blev tilføjet til billetprisen, eksempelvis 300 kr. Vores anden idé omfattede at redesigne skraldespandene på festivallen, så de opfordrede mere til at blive benyttet. Det koncept gav vi navnet “Ram Skive(n)”.

Kvalitetskriterier
Efter at have udformet vores nuværende idéer, opstillede vi et core design med kvalitetskriterier i vores to nuværende idéer.

Jobs-to-be-done
Jobbet der for festivalsgæsten der skal klares er:

  • Når de står med skrald, skal det være let tilgængeligt med en skraldespand. Hurtigt og effektivt. De vil ikke gå glip af noget mens de skal af med deres affald.
  • Kulturændring: En festivalsgæst udtalte: “Jeg smider skrald fordi andre gør”. Hvordan ændrer vi kulturen, så der bliver ryddet op på festivallen? Hvorfor går de fra at sorterer affald hjemmefra, til ikke at rydde op efter sig selv på en festival?

Disse Jobs-to-be-done er baseret på egne erfaringer med festivaller samt observationer og raportager fra festivaller.

HMW questions

Herefter arbejdede vi med “How Might We” questions, hvor vi defininerede vores designudfordringer i et løsningsorienteret spørgsmål. Vores HMW spørgsmål endte med at lyde:

“HMW ændre festivalsgæsternes handling vedrørende affaldssortering, så det afspejler sig i deres holdning”

Dette HMW spørgsmål var baseret på vores dialog med casepartner Morten Riisgaard, hvor vi fandt frem til et fokus på handling før holdning. Herefter sad vi hver især og fandt på idéer der kunne besvare vores HMW spørgsmål, og præsenterede idéerne for hinanden:

Herefter udvalgte vi fire idéer som var: Redesign af skraldespand, fællesskabsfølelse, oplysning om bæredygtighed og tilgægnelighed, som vi skrev flere stikord og idéer ned til:

Dermed endte vi med en ideation, som kan sammensættes med handling under festivallen og holdning efter festivallen, som skal skabes gennem nudging.

Alt dette bygger altså på en model, som vi har udarbejdet der ses nedenfor. Vi vil gøre en handling til en holdning, som herefter bliver til en handling igen. Hvis festivalsgæster kommer igen på Skive festival, har de forhåbenligt fået skabt en holdning til at affaldssorteres, som igen bliver husket på gennem nudging, som bliver til handlinger.

Sketches & prototypes of the concept

Embed your initial sketches, as well as your prototypes together with short (50-100 word) concept descriptions for each one.

Vores prototype skulle indholde vores tre valgte emner fra vores HMW spørgsmål, nemlig redesign af skraldespand, fælleskabsfølelse samt oplysning om bæredygtighed. Vores prototype er udarbejdet i Figma.

Vores redesign af skraldespandene bestod i at gøre skraldespandende mere synlige, moderne og lettere at benytte (bl.a. ikke at skulle åbne et låg). Vores fælleskabsfølelse består af vores affaldssortering barometer, som optæller affald og sammenligner med dagen før. Her er mulighed for, der opstår et fælles mål om at sorterre mere affald end dagen før. Vores sidste fokuspunkt med oplsysning af bæredygtighed, skal ses gennem den audio feedback som skal kommunikeres fra skraldespanden.

Design Critique

Under vores Design Critique session præsenterede vi vores arbejde med casen for vores peergruppe. Peergruppen gav os noget konkret feedback i forhold til designet på vores løsning. Bl.a. sagde peergruppen, at vi måske skulle revurdere omfanget af vores auditive feedback, så det ikke bliver et forstyrrende element. Derudover foreslog peergruppen, at vi viser vores andre løsninger til fremlæggelsen, da de er medvirkende til at give et helhedsbillede af vores koncept. Generelt modtog vi positiv og konstruktiv feedback, som vi tog til os, overvejede og implementerede i vores endelige løsning.