Group 7 – 2022

Skive Festival – Bæredygtighed

Skive Festival er en musikfestival, der afvikles årligt i første weekend i juni på Skive Lystbådehavn. Der deltager ca. 11.000 gæster hvert år, i den tre dages festival. Festivalen vil gerne være en mere bæredygtig og en grøn festival, hvor de gerne vil styrke deres gæsters oplevelse af at agere bæredygtigt. De efterspørger forskellige små og store idéer til, hvilke tiltag, i form af digital og fysisk nudging og adfærdsdesign, der kan styrke festivalen på en bæredygtig måde.

De ved at der er andre festivaler og lignende, der eksperimenterer med og har succes med grønne løsninger, og de vil gerne have hjælp til at få sat lignende løsninger op i en Skive Festival kontekst. Deres egne forslag til at styrke festivalens bæredygtighed, og hvad vores proces tager udgangspunkt i er:

 • Brug af engangsservice
 • Reducering af affald
 • Transport til og fra festivalen
 • Mad og drikke
 • Strømforbrug
 • Branding og markedsføring samt oplevelsesdesign

Gruppens medlemmer

Kristian Grønlund Mikkelsen (Informationsvidenskab)
Johanne Davidsen (Interaktive digitale medier)
Simone Overbeck Madsen (Interaktive digitale medier)
Caroline Bisgaard Vestermann (Oplevelsesdesign)
Trine Frost Sørensen (Oplevelsesdesign)

Koncept video

Konceptvideoen viser problemstillingen, vi tager udgangspunkt i fra Skive Festival. Problemstillingen var her, at gæsterne fra camp området ville efterlade alt for meget campudstyr, når festivalen var ovre. Her har tidligere løsning været at rydde camp området med en gaffeltruck, der ville ødelægge det campudstyr, der evt. kunne have være genanvendt. Samtidig ville hvad der blev indsamlet med gaffeltrucken ikke blive sorteret på nogen måde og smidt ud som en slags affald. Mængden og den manglende sortering af affaldet fra camp området er en større økonomisk belastning, der kan håndteres bedre.

Dermed præsenterer og viser konceptvideoen vores forslag på, hvordan man, ved at inddrage festivalgæsterne, kunne håndtere det resterende campudstyr i fremtiden

Designprocessen

Feltarbejde

Feltarbejdet startede med et indledende møde med Morten Riisgaard, hvor vi fik de første insights mht. hvordan Skive Festival afvikles, historie m.m.

Herefter foretog vi en etnografisk dataindsamling ved at gennemgå Skive Festivals materialer og online presence, hvorefter der blev opstillet interviews med fire personer, der havde været til Skive Festival.

Et møde med Peter Richard hos Venue Manager blev foretages, for at få indsigt i hvilke digitale løsninger Skive Festival allerede bruger, samt hvilke de kan få leveret. Et andet møde blev foretaget med Hans Jørgen Pedersen, Skive Festivals frivillig koordinator, som gav os indsigt i de frivilliges arbejdsopgaver, samt hvordan koordinering foregår, og hvordan festivalen i praksis forløber.

Affinity diagram og jobs-to-be-done

Den indsamlede data fra alle kilderne blev behandlet igennem et affinity diagram, hvor alle relevante dataudtag blev sorteret i kategorier. På baggrund af affinity diagrammet, og med udgangspunkt i ‘jobs-to-be-done’ tilgangen, opstillede vi tre innovationsspor vha. ‘Core Design’ frameworket. Disse havde 3 forskellige fokusområder:

 • Affald på pladsen: Med coren ‘gæster skal nemt kunne komme af med affald
 • Affald på campen efter festivalen: Med core ‘genbrug af camp udstyr’
 • Affald på camp under festivalen: Med core ‘Sjovt at komme med affald’

Kundemøde og valg af innovationsspor (Core design)

Til vores andet møde med Morten Riisgaard præsenterede vi vores tre innovationsspor, hvor feedback var, at Skive Festival ville få mest værdi, hvis vi videreudviklede på de to sidste spor: affald på campen under festivalen, og affald på campen efter festivalen. Gruppen valgte derfor at kombinere de to spor til et med coren: ‘Genbrug af campingudstyr’, hvor de sekundære, tertiære osv. kvalitetskriterier var en kombination af de to innovationsspor.

How might we spørgsmål

Hvert gruppemedlem opstillede tre HMW spørgsmål, der tog udgangspunkt i vores endelige core design, der ledte til 15 forskellige HMW spørgsmål. Gruppen kunne ud fra de 15 spørgsmål, opstille et endeligt HMW spørgsmål:
“Motivere de unge til at aflevere/genbruge deres campudstyr, så det er værdiskabende for de unge og nemt for de frivillige”

IDÉ-KU

Vha. IDÉ-KU værktøjet brainstormede hvert gruppemedlem 8 ideer til, hvordan man kunne løse HMW spørgsmålet. Herefter gennemgik gruppen dem alle, og da der var mange gengangere, blev de nedkogt i samlede kategorier. Disse var

 1. Pointsystem
 2. Håndtering/indsamling
 3. Genbrugstelte som tilkøb til billet

Derefter mappede vi festivalens forløb, med disse tre kategorier fokuseret på genbrug af campudstyr.

Ud fra denne sekvens, identificerede vi 3 mulige koncepter vi kunne arbejde med. Disse er:

Ud fra de tre post-it koncepter kunne toppen af ‘Core Design’ frameworket udfyldes ift. hvilke primære, sekundære osv. funktioner og indhold, der skulle udvikles for at opfylde kvalitetskriterierne.

Core design for: Få rewards gennem armbånd og tiltag under festivalen
Core design med: Sælg sidste års telte med næste års billet
Core design med: Registrer indlevering/aflevering gennem QR-kode eller armbånd

Sketches & prototyper af konceptet

Pointsystem

Her har vi lavet en testbar prototype for pointsystemet. Her er idéen at deltagere kan optjene point gennem festivalen – ved at aflevere skrald, pant, m.m. – hvor de får point byttet til rewards. Disse rewards kunne være pizza, t-shirts, sodavand m.m., som der kan indløses både under og efter festivalen for at kunne motivere gæsterne til at rydde op efter dem selv. Skive Festival vil selv kunne tilbyde rewards men yderligere samarbejde uden for festivalen vil give mere diversitet ift. udvalget af rewards, når festivalen er ovre.

Webshop til billetsalg med tilkøb af genbrugstelt 

Denne prototype af webshoppen, hvor billetsalg foregår, viser hvordan tilkøbsmuligheden af genbrugstelte fra sidste års festival skal være i forlængelse af processen for billetkøb.

Design critique

I vores design critique session præsenterede vi vores prototyper for en opponentgruppe, som gav feedback på dem. I forhold til prototype af pointsystemet udtrykte opponentgruppen, at antallet af point der fås ved at udføre handlinger måske burde begrænses eller på anden måde opsættes, så det ikke kan misbruges af festivalgæsterne.

Opponentgruppen spurgte også ind til om konceptet med point kun var gældende for aflevering af telte, hvilket skyldes at vores prototyper har fokus på dette. Det var ikke tydeligt nok at pointsystemet også kan bruges i forhold til andre ting på festivalen.

Det endelige koncept

Vi har valgt at slå webshop og pointsystem prototyperne sammen til et koncept. De blev til ét digitalt koncept i form af en app, der udvikles og udbydes af Venue Manager, som tilbyder en “white label” app, der typisk anvendes til arrangementer som festivaler og lignende. App’en kan indeholde pointsystemet i sammenhæng med webshoppen, hvor andre funktioner som billetvisning m.m. også er indbygget i app’en.

Her har vi sat siden med pointsystemet som standardsiden for at gøre gæsten opmærksom på pointsystemet og nudge dem til at deltage i pointsystemet. Derved at få dem til at indsamle genbrugsmaterialerne fra camp pladsen og få optjent point. Webshop konceptet er også lagt under menuen som “billetter”. Der er det brugt som vist i konceptet, hvor der mulighed for at se den købte billet.

Prototypen af det endelige koncept kan ses her.