PlayDots

Casebeskrivelse:

Konceptet

Brugere med Cerebral Parese (spastiske lammelser) bruger hver dag minimum en halv time på at udstrække deres muskler. Udspændingen er meget krævende af den enkelte, da øvelserne kan være ubehagelige og smertefulde. Derfor er det meget vigtigt, at træningen tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker. Træningen bliver ofte hurtigt triviel, og brugeren bliver demotiveret for sin træning.

Dette koncept er et nyt og anderledes træningsredskab til personer ramt af en senhjerneskade. PlayDots bygger på udspænding og mobiliseringsøvelser af arme og hænder ved hjælp af magnetisme og ComputerVision. I udarbejdelsen af konceptet er der lagt stor vægt på at motivere brugerne i den daglige udspænding af musklerne, hvilket interfacet bærer præg af. Det er derfor muligt at vælge spil i forskellige kategorier og kalibrere det enkelte spil, så det bliver tilpasset brugerens niveau. Man kan derfor vælge mellem klassiske, kognitive og kreative spil.

Med PlayDots er der mulighed for at gøre den daglig træning af muskelkontrollen i armene sjov og motiverende. Med forskellige kategorier inden for spil, er det muligt at tilpasse træningen til den enkelte bruger.

PlayDots er målrettet til både børn og voksne med Cerebral Parese (spastisk lammelse) og giver ligeledes mulighed for social interaktion mellem flere brugere.

Produktet er en magnetisk tavle med flere forskellige funktioner, der er lette at indstille til den enkelte brugers niveau.

Med PlayDots opnåes følgende fordele:

 • Interaktiv træning af musklerne i armene
 • Aktiv udspænding af musklerne
 • Auditive og visuelle effekter, der motiverer for at træne
 • Individuel tilpasning af skræm, håndtag og spil
 • Mulighed for at spille med andre

PlayDots er resultatet af 3 ugers intensivt projektarbejde med studerende fra interaktive digitale medier, industrielt design og ergoterapi-uddannelsen. Udgangspunktet for konceptudviklingen var produktet HappyRehab, et interaktivt rehabiliteringssystem til børn og unge med f.eks. spastiske lammelser. HappyRehab har fokus på aktiv udspænding og træning af muskelkontrollen i benene. Vores revirent, Martin Hjort, ønskede et plug-in til HappyRehab, samt et produkt, der kunne fungere for selvstændigt. Efter at have indsamlet informationer omkring brugerne fik vi klarlagt fokus for produktets egenskaber, som også ses i det endelige resultat.

IMAG0319

IMAG0342

Skjermbilde 2011-09-29 kl. 09.53.36

 • Martin Hjort – for en udfordrende opgave og god faglig sparring under hele forløbet
 • Caspershus – for praktisk og teoretisk vejledning i øvelser for senhjerneskadede
 • Annette Overgård Andersen – for stor gæstfrihed med kort varsel i forbindelse med HappyRehab maskine
 • Pia – for kontakt til familie med HappyRehab produkt

Konceptvideo:

PlayDots er et nyt og anderledes træningsredskab til personer ramt af en senhjerneskade. PlayDots bygger på udspænding og mobiliseringsøvelser af arme og hænder ved hjælp af magnetisme og ComputerVision.I udarbejdelsen af konceptet er der lagt stor vægt på at motivere brugerne i den daglige udspænding af musklerne, hvilket interfacet bæger præg af. Det er derfor muligt at vælge spil i forskellige kategorier og kalibrere det enkelte spil, så det bliver tilpasset brugerens niveau. Man kan derfor vælge mellem klassiske, kognitive og kreative spil.

Designprocess:

Uge 1

Kreative studerende og feltarbejde

  • Den første uge blev vi kastet ud i U-crac ugen med en helt ny gruppe og en masse udfordringer. På dag nr. 2 skulle vi møde vores rekvirent, Martin Hjort, og afdække forventningerne til det efterfølgende forløb. Med udgangspunkt i HappyRehab-konceptet skulle vi udvikle en ny maskine, som er en maskine målrettet til børn og unge med spastisk lammelser. Maskinen muliggør daglig aktiv udspænding i benene på en sjov og motiverende måde via computerspil. Fokus for vores konceptudviklingen blev på baggrund heraf

 

  videreudviklingen af maskinen er inddragelse af overkroppens muskulatur samt at udvide målgruppens brugere til voksne. Konceptet skal kunne fungere selvstændigt, men også som et plug-in til den allerede eksisterende maskine.

Læs mere om Happy Rehab her

Onsdag stod på feltarbejde i det danske land, og gruppen kørte til henholdvis Viborg og Frederikshavn for at lave observationer i praksis. I Viborg besøgte vi et privat hjem i Sahl, hvor HappyRehab maskinen netop var blevet installeret. Her mødte vi den 8-årige dreng Christian, som havde spastiske lammelser i benene og skulle udstrække 30 min. om dagen i HappyRehab. Derudover besøgte vi Caspershus i Frederikshavn, hvor vi fulgte den 59-årig Villy med en halvsidet spastisk lammelse i hans ugentlige træning.

  Efter at vi havde indsamlet informationer omkring brugerne, var vi nu klar til at påbegynde det indledende arbejde med konceptudviklingen. En arbejdsmetode hertil var Video Card Game, som blev brugt til at dele de erfaringer, vi hver især havde indsamlet igennem feltarbejdet. Igennem vores feltarbejde opnåede vi indsigt i, hvilke problemstillinger der er knyttet til det at have Cerebral Parese (spastisk lammelse). På baggrund af dette stod det klart, hvor kompliceret træning af overkroppen er. Der er mange flere led der påvirkes og skal aktiveres på forskellige måder i forhold til benene. Desuden er det utrolig vigtigt, at øvelserne er rolige, kontrollerede og regelmæssige samt at bevægelserne er store. Ydermere er det en udfordring at finde motivationen blandt voksne i forhold til børn, hvor man blot kan benytte spil. For voksne er det vigtigt, at træningen tilpasses den enkelte persons behov og ønsker. Har man først fundet det, som giver mening for dem, kommer motivationen automatisk.
  Det førte altså frem til følgende problemstillinger:
 • Overkroppen er kompliceret, hvilket komplicerer udviklingen af designet
 • Motivation for voksne kan ikke kategoriseres

Med dette i baghovedet var vi klar til at gå ind i uge 2.

Uge 2

Kreative idéer og video sketching

Efter endnu et møde med Martin fik vi fastlagt, hvilke problemstillinger der var centrale at arbejde videre med. Igennem video sketching udarbejdede vi tre forskellige idéer, som kan ses nedenfor:

Video Sketch af TableStretch konceptet

  Konceptet TableStretch er en maskine, som støtter brugeren i træningen af armen. Der er især fokus på at støtte skulderen, som er et keypoint, når man træner armen. Produktet skal ses som et add on til HappyRehab, men kan også fungerer for sig selv. I maskinen er der fokus på følgende:
 • Auditiv: stemme vejleder brugeren gennem produktet – øvelser, menu, forslag, niveau Denne funktion giver en tryghed og motivation hos brugeren
 • Visuel: billeder/film, farver, informationer giver oplevelser for brugeren og kan tilpasses den enkelte. Eks billeder af familie, venner fra usb stik
 • Sikkerhed: langsomme og kontrollerede bevægelser. Brugeren får støtte, som gør, at den enkelte bruger udfører bevægelserne korrekt og sidder ergonomisk korrekt
 • Socialt element: Mulighed for at spille med andre – et socialt element kan udfordre og motivere

Video Sketch af PlayDots konceptet

  PlayDots er en interaktiv skærm, der kan monteres på væggen eller som bordplade. Produktet er nemt at gå til og ikke særligt avanceret. Der er mulighed for at stå, sidde eller ligge, hvilket medfører at produktet henvender sig til en bredere målgruppe. I PlayDots er der lagt vægt på følgende:
 • Auditivt: stemme der vejleder brugeren gennem produktet – øvelser, menu, forslag, niveau – denne funktion giver en tryghed og motivation hos brugeren
 • Visuelt: billeder/film, farver, informationer giver oplevelser for brugeren og kan tilpasses den enkelte. Eks billeder af familie, venner fra usb stick.Sikkerhed – bevægelserne er langsomme og styres af brugeren
 • Sikkerhed: bevægelserne er langsomme og styres af brugeren
 • Socialt element: Mulighed for at spille med andre – et socialt element kan udfordre og motivere

Video Sketch af FitnessWheel konceptet

  FitnessWheel er en mere kompleks maskine, men med den fordel at bevægelserne giver friktion og dermed simulerer til normalbevægelser. I dette produkt er der lagt vægt på følgende:
 • Auditivt: stemme der vejleder brugeren gennem produktet(øvelser, menu, forslag, niveau, motivation). Denne funktion giver en tryghed og motivation hos brugeren
 • Visuelt: billeder/film, farver, informationer giver oplevelser for brugeren og kan tilpasses den enkelte. Eks billeder af familie, venner fra usb stik
 • Sikkerhed: bevægelserne er langsomme. Bevægelserne styres af maskinen og derfor mere kontrollerede, men simulerer samtidig ikke til naturlige normalbevægelser. Brugeren får støtte rundt hele OE, som gør at den enkelte bruger udfører bevægelserne korrekt og sidder ergonomisk korrekt. Eks vil en hjerneskadet blive støttet i rundt sin skulder/skulderblad og samtidig også få støtte under selve bevægelsen. Støtten får også brugeren til at føle sig bevidst om sin lamme side, hvilket giver tryghed hos brugeren

Uge 3

Konceptudvikling og finpudsning

Mandag fremlagde vi de tre koncepter for Martin, hvor vi blev enige om at arbejde videre med en kombination af TableStretch og PlayDots. Med fokuspunkterne fra uge 1 skulle PlayDots have mere støtte i armene for at blive optimal for en bruger med spastiske lammelser. Derfor blev fokuspunktet at finde en løsning på en kontrolleret føring af bevægelserne – en modstand, der kunne fastholde og sikre en mere kontrolleret bevægelse, så de ikke blev så frie, som i det nuværende PlayDots-koncept. Løsningsforslaget blev, at vi arbejdede videre med en magnet, der kunne fastholde hånden på den interaktive skærm. Næste udfordring blev så, hvordan teknologien kunne tilpasses magneterne på skærmen. Løsningen hertil var at indrage ComputerVision, som er en interaktiv teknologi, hvor et kamera registrerer brugerens bevægelser, mens en projektor generer og tilpasser billedet til disse bevægelser.

  Med berettermodellen i baghovedet fik vi tegnet og skrevet storyboard, hvorefter vi var klar til at filme i green-room. Med gruppens skuespillerevner kunne det ikke gå helt galt, og indspilningen af videoen gik forholdvis smertefrit. Herefter var vi klar til at klippe sammen og redigere inden den store finale fredag.

Processen i billeder